Centrum Badan i Programowania to jeden z głównych projektów WSB-NLU - uczelni od wielu lat dynamicznie rozwijającej się w dziedzinie IT, m.in. poprzez systematycznie zwiększanie zakresu i metodyki kształcenia (m.in. działalność Szkoły Profesjonalnego Programowania WSB-NLU kształcącej w modelu Based Project Learning) oraz poszerzanie zakresu komercyjnych usług informatycznych.

W skład CBiP wchodzą wysokiej klasy programiści, realizujący od wielu lat najbardziej ambitne projekty informatyczne, zarówno na potrzeby uczelni, jak i na zlecenie  firm z kraju i zagranicy. Specjalnością CBiP jest projektowanie i programowanie aplikacji biznesowych, internetowych, desktopowych i na urządzenia mobilne.

Flagowym projektem informatycznym stworzonym przez CBiP jest system Cloud Academy (CloudA).

CloudA to nowoczesny, zintegrowany system informatyczny, służący kompleksowemu zarządzaniu uczelnią w każdym aspekcie jej funkcjonowania. Zawiera wszystko, czego potrzebuje nowoczesna uczelnia z dużym potencjałem rozwoju. Jego głównym zadaniem jest poprawa jakości dydaktyki oraz wydajności operacyjnej i w efekcie zwiększenie rentowności uczelni.

CloudA organizuje i usprawnia pracę każdego działu uczelni, począwszy od dziekanatu, poprzez kwesturę i kadry, na dziale marketingu kończąc. Władzom uczelni daje natomiast znacznie większe niż dotychczas możliwości monitorowania i planowania działalności poszczególnych jednostek uczelni.

CloudA składa się z 7 modułów o bardzo szerokim zakresie funkcjonalnym:

 • Wirtualny Dziekanat
 • Strefa Studenta
 • Strefa Wykładowcy
 • Kadry
 • Finanse
 • Multitransmisja zajęć
 • Strefa Mobilna

Więcej informacji: www.clouda.pl

 

1. USŁUGI PROGRAMISTYCZNE

Usługi programistyczne Centrum Badań i Programowania mogą być realizowane w dwóch modelach:

 • Zleceniowym, w którym Klient zleca CBP realizację danego projektu informatycznego;
 • Outsourcingowym, w którym Klient wynajmuje kadrę programistów do realizacji swojego projektu informatycznego.

W ramach powyższych modeli nasze usługi obejmują zaprojektowanie i wykonanie:

 • Dedykowanego, zintegrowanego systemu służącego kompleksowemu zarządzaniu firmą;
 • Dedykowanej aplikacji internetowej;
 • Dedykowanej aplikacji mobilnej (IOS, Android, Windows Phone);
 • Dedykowanej aplikacji desktopowej;
 • Rozbudowanego portalu internetowego;
 • Narzędzia do realizacji w pełni interaktywnych szkoleń na odległość dla pracowników z różnych oddziałów.

Wycena każdego zlecenia jest przygotowywana indywidualnie z uwzględnieniem:

 • Rodzaju projektu informatycznego (system ERP/aplikacja/portal itp.);
 • Planowanej liczba użytkowników;
 • Zakresu funkcjonalnego poszczególnych modułów lub elementów systemu/aplikacji.

2. AUDYTY SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DLA UCZELNI I FIRM

Audyt jest przeprowadzany przez naszych specjalistów i obejmuje wszystkie elementy techniczne i administracyjne z zakresu działania systemu.

W ramach usług zapewniamy:

a) Analizę i ocenę aktualnie stosowanych w uczelni/firmie systemów informatycznych, w tym:

 • Ich architektury, stosowanych rozwiązań informatycznych oraz integralności poszczególnych elementów/modułów;
 • Stopnia informatycznego pokrycia procesów zachodzących w uczelni/firmie;
 • Ich efektywności i ergonomii użytkowania;
 • Zabezpieczeń fizycznych i logicznych sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 • Mechanizmów kontroli pod kątem ochrony przed stratami lub poważnymi błędami;
 • Zasad i procedur dotyczących stosowanych systemów informatycznych;

b) Opracowanie koncepcji modyfikacji aktualnie stosowanych systemów informatycznych w celu usprawnienia procesu zarządzania jednostką, podniesienia jakośći świadczonych usług oraz redukcji koszów funkcjonowania. Koncepcja zawiera zestaw najbardziej efektywnych technik informatycznych z punktu widzenia specyfiki działania, zakresu usług oraz posiadanej infrastruktury informatycznej. Proponowane zmiany mogą obejmować m.in.:

 • Dodanie nowych modułów do aktualnego systemu/ów,
 • Modyfikację zakresu funkcjonalnego istniejących modułów systemu/ów,
 • Wdrożenie nowych aplikacji,
 • Zmianę systemu zarządzania.

c) Opracowanie stosownych zasad i procedur, adekwatnych do zaproponowanych rozwiązań.

Dysponujemy specjalistami z doświadczeniem (od 3 do 12 lat) w zakresie projektowania i programowania systemów informatycznych i aplikacji o następujących kompetencjach:

 • Języki programowania: C#, C++, Java;
 • Aplikacje desktopowe: WPF, MVVM, WinForms;
 • Technologie internetowe: ASP .NET MVC, ASP .NET, HTML 5, PHP, CSS, Responsive Web Design, JavaScript, JQuery, Ajax, AngularJS, WCF;
 • Technologie mobilne: na IOS, Android, Windows Phone - PhoneGap, Cordova;
 • Bazy danych: Microsoft SQL Serwer, Oracle, MySQL;
 • Techniki dostępu do danych: ADO.NET, Entity Framework;
 • Środowiska programistyczne: Microsoft Visual Studio, NetBeans
 • Projektowanie oprogramowania: UML

Centrum Badań i Programowania od 4 lat realizuje róznego typu projekty informatyczne dla różnych firm i instytucji. Naszymi klientami są podmioty z wielu branż, m.in.:

 • informatycznej
 • medycznej
 • reklamowej
 • spożywczej
 • motoryzacyjnej
Informacje ogólne, współpraca biznesowa

Bartosz Stępień

Email: bartosz.stepien@wsb-nlu.edu.pl

Tel.: 502 169 578

Szczegółowe informacje techniczne

Artur Kornatka

Koordynator Programistów

Email: akornatka@wsb-nlu.edu.pl

Tel. 791 159 489