Od 1991 roku z sukcesem kształcimy młodych ludzi i uczymy ich wiary w siebie. Motywujemy naszych Studentów do podejmowania inicjatyw i mierzenia się z nawet najbardziej szalonymi pomysłami.

Wspólne zaangażowanie pracowników szkoły oraz umiejętność kreatywnego myślenia umożliwiły wielu absolwentom realizowanie swoich zawodowych ambicji. Ich otwarte umysły, elastyczność i odpowiedzialność już dziś pozwalają im budować nie tylko własną pomyślność, ale również realnie wpływać na poziom życia społeczeństw, w których żyją.

Do grona absolwentów WSB-NLU należą osoby z ponad 36 państw, którzy zajmują czołowe stanowiska w największych firmach w Polsce i na Świecie.

Dzięki ścisłej współpracy z National Louis University z Chicago stosujemy najwyższe standardy akademickie i stawiamy na wszechstronny rozwój studenta w międzynarodowym środowisku.

Amerykański dyplom na kierunku Zarządzanie był dla wielu naszych absolwentów przepustką do międzynarodowej kariery.

 

WSB-NLU jest uczelnią o wyjątkowych tradycjach współpracy międzynarodowej

Od początku istnienia naszym głównym celem jest stworzenie studentom i absolwentommożliwości bogatego rozwoju intelektualnego i praktycznego dzięki wymianie doświadczeń w szerokim, globalnym gronie studentów i pracowników.

Aktywnie współpracujemy z ponad 30 uniwersytetami na całym świecie. Przywiązujemy istotną wagę do podtrzymywania kontaktów i pogłębiana więzi ze swoimi absolwentami oraz ułatwiana współpracy między nimi. Rezultatem jest sieć kontaktów obejmująca wszystkie kontynenty.

Praktyczne podejście i możliwość zdobywania doświadczenia już podczas studiów

Wzorując się na przykładach najlepszych uczelni stworzyliśmy system edukacji oparty na licznych studiach przypadków i rozwijających warsztatach.

Około 70% z kadry liczącej ponad 180 pracowników dydaktycznych to osoby posiadające wieloletnie doświadczenie praktyczne. Są wśród nas przedsiębiorcy, trenerzy, konsultanci biznesowi i polityczni oraz publicyści. Dzięki temu nasi studenci mają dostęp do świeżej i aktualnej wiedzy, a już podczas trwania studiów nabierają pewności siebie oraz rozwijają w sobie umiejętności analitycznego myślenia, negocjacji i perswazji.

Jedna z najlepiej wyposażonych uczelni w Polsce

Na terenie kampusu znajduje się pięć nowocześnie wyposażonych obiektów dydaktycznych. Sale i pracownie są klimatyzowane.

Kampus uczelni zlokalizowany jest w jednym miejscu - wszystkie budynki dydaktyczne zlokalizowane są w zwartym przestrzennie obszarze. Dzięki temu studenci nie tylko czują się bezpiecznie, ale także nie występuje zjawisko uciążliwego przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi budynkami.

Zapraszamy na wirtualny spacer po naszym kampusie!

Decyzja o wyborze właściwej Uczelni jest jedną z najważniejszych w życiu każdego człowieka. Powinna być podjęta w pełni świadomie i z najwyższą starannością. W związku z tym postanowiliśmy zbojkotować dni otwarte wyższych Uczelni - nie organizujemy wyreżyserowanych i sztucznych kampanii mających wyłącznie jeden cel - manipulację kandydata.

 

Podstawowym założeniem WSB-NLU są drzwi zawsze otwarte. Uczelnia nie musi specjalnie się przygotowywać na Państwa przybycie. U nas wysoka jakość obsługi klienta w każdym obszarze, także estetyki kampusu, jest powszechnie obowiązującym standardem. Dlatego, jeśli rozważasz studia w WSB-NLU, przyjedź do nas kiedy chcesz.

 

Wybierz dogodny dla siebie termin i zobacz Uczelnię, taką jaka jest na co dzień - abyś mógł sprawdzić, drogi Kandydacie, w jakich warunkach możesz studiować. Pójdziemy razem na dowolnie wybrany wykład, zobaczysz kampus, spotkasz się z wykładowcami, a może nawet przywitasz się z Rektorem...

 

Umów się na Twój dzień otwarty: tel. +48 18 44 99 102 e-mail: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl

System CloudA - uczelnia w chmurze

CloudA to rewolucyjna, w pełni interaktywna platforma edukacyjna na miarę XXI wieku, przeznaczona dla nowoczesnych uczelni. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, zaimplementowanym na platformie stworzonej przez Zespół Programowania Systemowego Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, Student ma możliwość realizowania kursów z każdego miejsca na świecie z dostępem do Internetu. CloudA wspiera kompleksową obsługę procesu dydaktycznego ze strony uczelni (dostępnymi funkcjonalnościami są np. Wirtualny Dziekanat, Sekretariat, Księgowość, Dział Kadr i Biblioteka) oraz zapewnia Studentowi pełny wgląd do wszystkich potrzebnych informacji. Dowiedz się więcej.

Repozytorium WSB-NLU

Repozytorium Instytucjonalne Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników WSB-NLU z dziedzin reprezentowanych na uczelni, materiały dydaktyczne oraz prace dyplomowe studentów WSB-NLU. Jest to platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe oraz integrująca uczelnię z innymi systemami informacji naukowej.  Dowiedz się więcej.

Nagroda im. Marcina Bielskiego

Kapituła Nagrody Naukowej im. profesora doktora habilitowanego Marcina Bielskiego działająca w WSB-NLU od 2003 roku przyznaje nagrody w kategoriach:

  • artykuły naukowe
  • monografie
  • podręczniki

Czasopismo JEMI

Czasopismo Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI) powstało w roku 2011 z inicjatywy pracownika WSB-NLU dr Anny Ujwary-Gil. Od 2012 czasopismo intensywnie się rozwija i umiędzynaradawia w ścisłej współpracy z Redaktorami Tematycznymi, Redaktorami Numerów oraz Radą Naukową. Specjalizacja tematyczna obejmuje przedsiębiorczość, zarządzanie i innowacje.  Więcej informacji na stronie czasopisma.

Instytut Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej

Mając na uwadze potrzeby wynikające z problemów współczesnego świata Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu powołała Instytut Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej. Celem działania Instytutu jest upowszechnianie wiedzy specjalistycznej z zakresu psychologii, psychiatrii, prawa, w tym w szczególności kryminologii, pedagogiki oraz logopedii; wspomaganie nauczycieli, rodziców i opiekunów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej; inicjowanie, realizowanie i wspieranie nowoczesnych działań profilaktycznych zapobiegających patologiom społecznym. Więcej szczegółów na stronie Instytutu.

Uniwersytet I-go wieku WSB-NLU

Uniwersytet I-go wieku WSB-NLU jest rozszerzeniem projektu Sądecka Akademia Dziecięca (SAD) realizowanego przez Fundację Młodzież-Edukacja-Przyszłość i Wyższą Szkołę Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu we współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami, polegający na zabawie dzieci w studiowanie! Celem projektu jest rozbudzanie aktywności poznawczej, popularyzacja wiedzy i utrzymanie ciekawości świata u dzieci w wieku 6–12 lat z terenu Sądecczyzny poprzez udział dzieci w interaktywnych wykładach w WSB-NLU. Więcej informacji na stronie Uniwersytetu

Centrum rekreacji WSB-NLU OLIMP

Bazując na wzorcach amerykańskich uczelni i college'ów stawiamy na wszechstronny rozwój - w tym także sport, zdrowie i dobre samopoczucie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Centrum Rekreacji WSB-NLU OLIMP - Siłownia, Fitness, Sauna, Tenis i wiele innych! Więcej szczegółów na stronie CR WSB-NLU Olimp.

Wydawnictwo WSB-NLU

Kadrę dydaktyczną WSB-NLU stanowią cenieni nauczyciele akademiccy o bogatym dorobku dydaktycznym. Wydawnictwo WSB-NLU jest odpowiedzią na ciągłe dążenie do doskonałości kadry dydaktycznej. Szczegółowy wykaz aktualnych pozycji można sprawdzić w Bibliotece WSB-NLU.

Centrum Komercji i Biznesu WSB-NLU

Centrum Komercji i Biznesu jest jednostką działającą na WSB-NLU, oferującą usługi w zakresie:

  • profesjonalnego projektowania i programowania systemów informatycznych i aplikacji,
  • organizacji kursów, szkoleń, seminariów, konferencji,
  • wynajem infrastruktury - pracownie, aule, powierzchnie biurowe,
  • doradztwo w zakresie zarządzania projektem (sprawozdawczość merytoryczna i finansowa, procedura wyboru wykonawców, kwalifikowalność kosztów, rekrutacja, monitoring i ewaluacja itd.),
  • ekspertyzy biznesowe i audyty projektów,

Więcej szczegółów na stronie Centrum Komercji i Biznesu WSB-NLU