Ładowanie...

MBA

Nowa wersja strony MBA dostępna pod adresem mba.wsb-nlu.edu.pl

Otrzymasz akredytowany dyplom MBA z National-Louis University, USA.

Otrzymasz gruntowne przygotowanie w takich tradycyjnych dziedzinach biznesowych jak: rachunkowość, ekonomia, finanse, marketing i zarządzanie.

Rozwiniesz praktyczne umiejętności potrzebne w rozwiązywaniu problemów, budowaniu zespołu oraz jego przewodzeniu.


 

MBA

Czym jest program MBA?

Program MBA (NLU)  umożliwia studentom zdobycie i rozwój umiejętności zarządzania w praktyce, kładąc szczególny nacisk na rozbudowywanie umiejętności przywódczych.  Celem programu jest wykształcenie ogólnych praktyków, aniżeli osób specjalizujących się tylko w poszczególnych obszarach. Materiał realizowany na zajęciach jest w większości  oparty na autentycznych sytuacjach ( case study)oraz zdarzeniach mających miejsce w firmach; przygotowywane projekty mogą z powodzeniem zostać wykorzystane w realnych warunkach przedsiębiorstwa.

Czego MBA nie oferuje?

Program nie oferuje swoim uczestnikom przygotowania do studiów doktoranckich czy rozwoju ich karier naukowych. Nie jest on także podzielony na poszczególne specjalizacje oraz nie skupia się na zdawaniu certyfikatów bądź egzaminów licencjackich.

Jaka jest ramowa koncepcja programu MBA?

MBA (NLU) skupia się na umiejętnościach zarządzania – integrując wiedzę oraz postęp kariery, jednocześnie umożliwiając studentom rozwój zawodowy zwiększa ich szanse na rynku pracy. Akredytowany przez International Assembly for Collegiate Business Education (IACBE), program zaopatruje studentów w kluczowe biznesowe umiejętności z zakresu zachowań organizacyjnych, etyki, rachunkowości, finansów, ekonomii, zarządzania projektami, marketingu, zarządzania międzynarodowego, technologii i strategii biznesowych.

Dr Catherine Honig, wykładowca zarządzania w NLU, wyjaśnia: “Skupiając się na umiejętnościach przywódczych, program MBA odnosi się do wielu aspektów. Praktykanci i pracownicy akademiccy zwiększyli nacisk na  programy podobne do MBA, ponieważ nawet pobieżne przeglądy sukcesów i porażek różnych organizacji wykazują bezpośrednie powiązanie z umiejętnościami zarządzania. Jest to wspólny mianownik wszystkich firm, organizacji i przemysłów, nasuwający pytania o to jak strategicznie podjąć dobrą decyzję, jak wpłynąć na tą decyzję oraz jak zainspirować innych aby osiągnąć zupełnie nowe poziomy innowacyjności.

Ukończenie MBA jest krokiem w rozwoju kariery zawodowej, o czym warto pomyśleć wpisując owy program do swojego Curriculum Vitae. Uzyskanie umiejętności bycia liderem zwiększa możliwości rozwoju i elastyczność kariery zawodowej dla studentów, przez dołączenie do programu MBA wiedzy i umiejętności odpowiednich dla poszczególnych środowisk organizacyjnych oraz odpowiednich dla ukierunkowania kariery zawodowej studenta. Kiedy ktoś dowodzi zespołem, zarządza projektem czy otwiera nową działalność, zdolność osiągnięcia celu z pomocą innych jest równie ważna i znacząca.

http://www.nl.edu/newsevents/news/spotlight-catherine-honig.cfm

 

Czym program NLU MBA odróżnia się od innych programów tego typu?

MBA (NLU) skupia się na realnym przywództwie, strukturze, która mocno koncentruje się drodze wywodzącej się z pasji, spójności i integralności. Każdy kurs w programie MBA zawiera „kącik kariery” online, który podkreśla połączenie pomiędzy treściami kursu (takimi jak finanse czy marketing) a szczególną rolą przywództwa w danej funkcji organizacyjnej. To podejście jest wspierane przez specjalne narzędzie rozwoju kariery dostępne w sieci, pomagające ukierunkować konkretnie potencjalną karierę danego studenta.