Ładowanie...

Studia CloudA (ON-LINE)

CloudA to nowoczesna platforma edukacyjna do realizacji studiów on-line stworzona przez Zespół Programowania Systemowego WSB-NLU.

Dzięki modułowi multistrumieniowej transmisji zajęć możliwe jest aktywne uczestnictwo w zajęciach on- line (tzn. z możliwością bezpośredniego kontaktu z wykładowcą i resztą grupy poprzez mikrofon lub chat) z dowolnego miejsca na świecie posiadającego dostęp do Internetu.

Do uczestnictwa w zajęciach on-line wystarczy jedynie zwykła przeglądarka internetowa!

 

O CloudA

Jest to platforma edukacyjna będąca rewolucją w systemie kształcenia, która umożliwia studiowanie z dowolnego miejsca na ziemi z dostępem do Internetu. 


Cloud Academy (CloudA) obejmuje pojedyncze kursy, pakiety wykładów oraz całe programy edukacyjno-szkoleniowych, które można realizować przy minimalnych wymogach logistycznych. 


Opracowany w WSB-NLU system informatyczny umożliwia multitransmisję obrazów video (sala wykładowa, prezentacja, pulpit prowadzącego) przy jednoczesnym kontakcie głosowym ze studentami, oraz możliwość wypowiedzi w formie pisanej - czat na żywo.

 
Dzięki zaawansowanym funkcjom systemu transmisja ta jest dostępna na zwykłym PC, ale również przy pomocy tabletu lub w telefonie.


System zapewnia także udział Słuchacza poprzez pracę indywidualną oraz grupową, związaną między innymi z rozwiązywaniem testów, zadań oraz uczestnictwem w projektach.

 

Kierunki

W systemie CloudA proponujemy studia licencjackie na kierunku Zarządzanie, magisterskie (Zarządzanie, Politologia, Psychologia) oraz studia podyplomowe. Psychologia uzupełniająca jest skierowana do Absolwentów kierunków humanistycznych.