Ładowanie...

Studia Podyplomowe
O studiach

Specjalnością WSB-NLU są roczne studia podyplomowe dla absolwentów, którzy pragną pogłębić wiedzę zdobytą na studiach oraz poszerzyć ją o umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania, finansów, marketingu, PR, prawa, rachunkowości, zarządzania na rynkach UE oraz zarządzania projektami i funduszami europejskimi.

Wysoką jakość kształcenia podyplomowego zapewnia skrupulatnie dobrana kadra doświadczonych praktyków i cieszących się uznaniem teoretyków oraz starannie przygotowane programy i metody nauczania.

Studia podyplomowe trwają dwa semestry, zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Ponadto WSB-NLU współpracuje z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania z Chrzanowa i dzięki temu poszerza swoją ofertę o specjalności proponowane przez WSPiM. Studia te mogą być prowadzone zarówno w Chrzanowie jak i w Nowym Sączu czy Tarnowie.