Ładowanie...

Kierunek PSYCHOLOGIA

Zobacz cały film
PSYCHOLOGIA

Poznasz siebie!

Zrozumiesz swoje zachowania i innych

Odkryjesz swój potencjał

Poznasz metody diagnostyczne, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć problem drugiego człowieka

O kierunku

Stereotypowe wyobrażenia na temat zawodu psychologa stały się nieaktualne. Psychologia przenika do wszystkich sfer życia. Psychologowie są potrzebni nie tylko w poradniach i szkołach, ale także w wielu obszarach biznesu: mediach, marketingu, reklamie, polityce, PR, ZZL czy negocjacjach.

Program studiów psychologicznych w WSB-NLU jest ukierunkowany na rozwój umiejętności praktycznych, na stosowanie wiedzy psychologicznej w różnych obszarach życia indywidualnego, społecznego i publicznego.

Studia na kierunku Psychologia oferowane są w trybie studiów jednolitych magisterskich i trwają 10 semestrów. Okres studiów można podzielić na dwa etapy. W czasie I i II roku studiów analizowane są teoretyczne podstawy współczesnej psychologii akademickiej oraz zagadnienia dotyczące biologicznych i psychologicznych podstaw funkcjonowania człowieka. Kolejne lata to etap specjalizacyjny, w którym studenci, wybierając jedną lub kilka specjalności odpowiadających ich predyspozycjom i zainteresowaniom, zdobywają istotną w tym zakresie wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Specjalności

W ramach studiów na kierunku Psychologia możesz wybrać jedną z poniższych specjalności:

;