Ładowanie...

Kierunek ZARZĄDZANIE

Zobacz cały film
Zarządzanie

Nauczysz się  profesjonalnie planować i organizować.

Uwierzysz, że pracy w grupie można się nauczyć.

Będziesz potrafił wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne wspierające pracę menedżera.

Zrozumiesz, co ma wpływ na Twoją firmę.

O kierunku

Bazując na najlepszych polskich i amerykańskich wzorcach nastawieni jesteśmy na indywidualny rozwój studenta.

Co oferujemy poza zasadniczym blokiem przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych?

- Opanowanie podstaw psychologii działań ludzkich oraz na opanowanie języków obcych

- Oferujemy studentom nabycie umiejętności poruszania się menedżera w obszarze polityki.

- Program studiów obejmuje specjalistyczne kursy rozszerzające wiedzę studenta o najnowocześniejsze systemy informatyczne wspierające zarządzanie. 

- Prawdziwym wyzwaniem dla uczelni wyższych proponujących studia w zakresie zarządzania jest przygotowanie oferty dydaktycznej, która pozwala na uzyskanie możliwie efektywnej synergii pomiędzy teorią i praktyką. WSB-NLU jest przykładem, że połączenie teorii i praktyki jest jak najbardziej możliwe. Podczas całego toku studiów, każdy żak analizuje ponad 100 studiów przypadków!

- Uczyliśmy się na standardach amerykańskich. Student traktowany jest jak partner. Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, rzadko przekraczających 20 osób. Wzbudzanie pasji to podstawowy cel kształcenia. 

- Zajęcia realizujemy w łączonym trybie językowym polsko-angielskim (zajęcia w j. angielskim od II roku studiów).


Studia kończą się dyplomem polskim (instytucja akredytująca: Polska Komisja Akredytacyjna).
Absolwent studiów stacjonarnych I stopnia może otrzymać także dyplom National-Louis University z Chicago (instytucja akredytująca: International Assembly for Collegiate Business Education).

 

Specjalności

W ramach studiów na kierunku Zarządzanie możesz wybrać jedną z poniższych specjalności.

Absolwent studiów stacjonarnych I stopnia może otrzymać także dyplom B.A. National-Louis University z Chicago (instytucja akredytująca: International Assembly for Collegiate Business Education).

;