preloader

preloader

Ładowanie...

dr Krzysztof Głuc
Zakład Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Narodowego Adiunkt
Kontakt:
  • tel. +48 18 44 99 244
  • e-mail: Krzysztof.Gluc@wsb-nlu.edu.pl
  • pokój: C132

Biografia:

brak

Obszar zainteresowań:

Unia Europejska, fundusze europejskie, finansowanie zadań jednostek samorządowych, systemy kształcenia w Polsce i na świecie

Publikacje:

2009 "Koncepcja systemu opieki nad uczniem zdolnym w województwie małopolskim - projekt DiAMEnT" (współautor) 2009 "Metody kształcenia w nauczaniu dorosłych" w: „Teorie i metody w kształceniu dorosłych.” Nowy Sącz. 2008 "Kształcenie ustawiczne w Unii Europejskiej i USA" w: „Teorie i metody w kształceniu dorosłych.” Nowy Sącz. 2007 „Opinia prawna i merytoryczna nt. amerykańskiego systemu pracy z uczniem zdolnym w kontekście raportu NIK i koniecznych zmian w systemie polskim.” Raport na zlecenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP. 2005 „Komunikacja międzykulturowa. Studium przypadku Polski” w: „Studium pilotażowe komunikacji międzykulturowej w Unii Europejskiej” w ramach programu Minerwa. 2004 „Edukacja w okresie transformacji. Współczesna edukacja a przemiany polityczne, ekonomiczne i technologiczne” w: „Edukacja jako czynnik rozwoju lokalnego”, Pułtusk.