preloader

preloader

Ładowanie...

dr Dariusz Woźniak
Zakład Ekonomii adiunkt Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Informatyki
Kontakt:
 • tel. +48 18 44 99 210
 • e-mail: dwozniak@wsb-nlu.edu.pl
 • pokój: C221a

Biografia:

Dariusz Woźniak, doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Od 1999 roku pracuje w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, początkowo jako asystent, a obecnie adiunkt w Zakładzie Ekonomii. Od 2006 roku prodziekan do spraw studenckich, w lutym 2011 powołany na stanowisko dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania. Obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Zarządzania.

Obszar zainteresowań:

Zainteresowania naukowe dotyczą głównie kwestii związanych z rozwojem gospodarczym, szczególnie w aspekcie regionalnym oraz polityką gospodarczą (regionalną). Szczegółowe pola badawcze:ocena programów społeczno-gospodarczych;
analizy gospodarek regionalnych (identyfikacja przewag i luk konkurencyjnych regionów metodą shift-share, analizy konwergencyjne);
ocena efektywności jednostek gospodarczych (metody nieparametryczne - data envelopment analysis).

Publikacje:

 • Regional operational programmes in the light of selected ex-ante evaluation criteria (with T. Kudlacz), STUDIA REGIONALIA,2010, 26, 31-53.
 • Measuring the relative efficiency of economic sectors. Advices for policy makers in Poland (with Piotr Czarnecki, Robert Szarota), MANAGEMENT-BUSINESS-INNOVATIONS, (formerly: NOWY SĄCZ ACADEMIC REVIEW), 2010, 6, 4-15.
 • Ocena pozycji konkurencyjnej regionu w wybranych sekcjach PKD na przykładzie województwa małopolskiego, STUDIA KPZK PAN, 2010, 131, 93-108.
 • Kształtowanie marki Sądecczyzny jako sposób na promocję regionu - wybrane problemy teoretyczno-metodyczne (with Marek Rutkowski), IN: Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu 2010.
 • Możliwości wykorzystania analizy składników zmiany w regionalnych programach operacyjnych, IN: Oblicza współczesnego kryzysu a polskie regiony, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2010.
 • Regionalne programy operacyjne - próba porównania struktury wydatków (with Marek Reichel), IN: Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL 2010.
 • Promocja oferty turystycznej regionu - wybrane zagadnienia, (with Marek Rutkowski), IN: Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu 2010.
 • Konwergencja czy polaryzacja rozwoju regionalnego Polski w perspektywie 2020 r. w świetle projekcji modelu HERMIN (with Tadeusz Kudłacz), ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, 2009, 7, 19-32.
 • Ocena efektywności polityki regionalnej (with T. Kudłacz), IN: Ewaluacja funduszy strukturalnych – perspektywa regionalna, S. Mazur (ed.), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007.
 • The effectiveness of voivodship contracts in Poland in 2001-2003 in the light of PARADISE method evaluation, STUDIA REGIONALIA, 2006, 18.
 • Formułowanie strategii rozwoju województw - wnioski z badań eksploracyjnych, (with P. Czarnecki), [in:] Kuczmera-Ludwiczyńska E. (red.), Zarządzanie w regionie. Teoria i praktyka, 2012, OW SGH w Warszawie.
 • Od kształcenia do innowacji – szkoła wyższa jako organizacja naukowo-badawcza (with Tomasz Zacłona), WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE, 2012, 2, 160-167.
 • Analysing the employment change in manufacturing sector of voivodships’ economies: an application of the extended shift-share technique (with Zbigniew Mogiła), STUDIA REGIONALIA, 2013, 35 (Programming regional development in Poland. Theory and practice. T. Kudłacz, D. Woźniak . Eds.).
 • Programming regional development in Poland. Theory and practice. T. Kudłacz, D. Woźniak (Eds), Polish Academy of Science, 2013