preloader

preloader

Ładowanie...

mgr inż. Krystyna Połeć
Wydział Nauk Społecznych i Informatyki Asystent
Kontakt:
  • tel.
  • e-mail: Krystyna.Polec@wsb-nlu.edu.pl
  • pokój:

Biografia:

mgr inż informatyk,
absolwentka Technische Hochschule Karl-Marx-Stadt;
początkowo pracownik techniczny Politechniki Gliwickiej, tłumacz przysięgły; następnie programista w Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych (obecnie SGL Carbon); od 17 lat związana z WSB-NLU; autor lub współautor 6 skryptów uczelnianych do prowadzonych ćwiczeń (Wstęp do komputerów, Podstawy Technik Komputerowych, Edytory Tekstu, Zbiór zadań z arkusza kalkulacyjnego MS Excel, Bazy danych, MS Navision Attain); współpracownik Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego jako autor kursów e-learningowych;

Obszar zainteresowań:

aplikacje biurowe
systemy wspomagające zarządzanie
e-learning

Publikacje: