preloader

preloader

Ładowanie...

mgr inż. Wojciech Wójtowicz
Zakład Systemów Informacyjnych Asystent
Kontakt:
  • tel. +48 18 44 99 251
  • e-mail: Wojciech.Wojtowicz@wsb-nlu.edu.pl
  • pokój: C229

Biografia:

Pracownik naukowo-dydaktycznym Zakładu Systemów Informacyjnych Wydziału Informatyki WSB-NLU.

Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie na Wydziale Informatyki (specjalność: Systemy operacyjne).

Instruktor Cisco Networking Academy – w ramach międzynarodowego programu Cisco Networking Academy Program. (od 2003 roku)

Członek zespołu pracującego w WSB-NLU nad symulacyjnymi grami biznesowymi. Współautor gier biznesowych "Biznes Lider" i "Prosperity".

W 2009 roku staż naukowy w DePaul University w Chicago (USA).
W 2010 roku uczestnik programu „Erasmus Teaching Programme” w Reykjavik University (Islandia).
W 2013 roku uczestnik - wykładowca w ramach International Week w Université Léonard de Vinci (Paryż, Francja)

Obszar zainteresowań:

Sieci LAN i WAN
Sieci przemysłowe - EtherNet/IP, Powerlink, EtherCAT, SERCOS
Elektronika i Technika Cyfrowa
Programowanie na platformie .NET
Programowanie złożonych serwisów internetowych
Symulacyjne gry biznesowe

Publikacje:

  • Wójtowicz W. /Analiza rozwiązań sieci przemysłowych o otwartym kodzie opartych o technologię Ethernet /. Studia Informatica Vol. 32. No. 3A (98), Gliwice 2011
  • Przybycień K., Wójtowicz W., Wilk W., Filek S., 2007. /Prosperity – The platform for developing managerial skills/. Decision Games in Business Education, WSB-NLU Wydawnictwa Naukowe – Nowy Sącz, 2009
  • Wójtowicz W. /Algorytmy epidemiologiczne jako potencjalny mechanizm propagacji informacji w systemach rozproszonych dużej skali opartych o model peer-to-peer pracujący w sieciach ad hoc lub sieci Internet/. Nowe technologie sieci komputerowych. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 2006
  • Filek S., Przybycień K., Wilk W., Wójtowicz W., 2005. /Biznes Lider - symulator biznesowy w edukacji/. Firma i rynek, Kwartalnik Naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, numer specjalny - kwiecień 2005