preloader

preloader

Ładowanie...

dr hab. Władysław Wic
Wydział Nauk Społecznych i Informatyki profesor nadzwyczajny
Kontakt:
  • tel.
  • e-mail: wwic@wsb-nlu.edu.pl
  • pokój: B111

Biografia:

Obszar zainteresowań:

Myśl społeczno - polityczna XIX. i XX. wieku

Publikacje:

Ok. 40 publikacji. Najważniejsze z nich to Kwestia narodowa w poglądach Ludwika Kulczyckiego, Kraków 1978; Kwestia agrarna i chłopska w rosyjskiej myśli socjaldemokratycznej (do 1907), Kraków 1989; Stanisław Thugutt o demokracji i ustroju Polski, Kraków 1998.