preloader

preloader

Ładowanie...

mgr Karolina Rozmus
Wydział Nauk Społecznych i Informatyki Asystent Specjalista ds obsługi baz i repozytoriów dla JEMI
Kontakt:
  • tel. 18 44 99 470
  • e-mail: krozmus@wsb-nlu.edu.pl
  • pokój: C233

Biografia:

Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. Asystentka naukowo-dydaktyczna w WSB-NLU. Młodszy pracownik naukowy przy projekcie Reinvent Business Model Innovation – transformacja MSP w sektorach kreatywnych poprzez innowacje modelu biznesowego.  Uczestniczyła w programach w ramach wymiany studenckiej w Navarra University w Hiszpani oraz Jinan University w Chinach.

Obszar zainteresowań:

Rozwój osobisty, pozytywna psychologia, psychologia w zarządzaniu, modele biznesowe, przedsiębiorczość, obsługa klienta, komunikacja międzykulturowa oraz zastosowanie różnic kulturowych w reklamach.

Publikacje:

Rozmus K (2014) Przedsiębiorczość w wersji lean: budowanie innowacyjnych projektów poprzez eksperymentowanie. W: „Innowatyka – nowy horyzont. Innowacyjność naukowców, przedsiębiorców, menedżerów i urzędników” (M. Jasieński, red.), s. 83-94, Wydawnictwo Nova Sandec, Nowy Sącz. ISBN: 978-83-62550-94-4.