Authorites

Władze WSB-NLU
Rector

prof. WSB-NLU dr Dariusz Woźniak

Dariusz Woźniak, doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Od 1999 roku pracuje w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, początkowo jako asystent, adiunkt, a obecnie profesor WSB-NLU na Wydziale Nauk Społecz...
President

dr Krzysztof Pawłowski

Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk fizycznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, doktor honoris causa National - Louis University (Chicago, USA). W latach 1969-1989 kierownik laboratorium ba...
Vicerector

prof. WSB-NLU dr Michał Jasieński

Michał Jasieński holds M.Sc. from the Jagiellonian University and M.A. and PhD from Harvard University (Graduate School of Arts and Sciences). The period 1985-1998 spent at Harvard University where he studied, did research and lectured as post-doctor...
Dean

prof. WSB-NLU dr Jerzy Choroszczak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, (ukończone kierunki: zarządzanie i marketing oraz prawo.) Od 1999 r. pracownik Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis Unive...
Vicedeans

dr Krzysztof Przybycień

Studia magisterskie ukończył na kierunku Informatyka Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 1995.W czerwcu 2003 uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.W Wyższej Szkole Biznesu - National Louis Univers...
Chancellor

mgr Przemysław Bochenek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a także Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu( kierunek: Master of Business Administration) oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu...
Executive Director

mgr Sławomir Piętka

Z WSB-NLU związany od 2001 r. początkowo jako student, a później jako pracownik. Absolwent kierunku politologia, a także studiów podyplomowych z zakresu doradztwa i zarządzania politycznego, ochrony danych osobowych i informacji prawnie chronionych o...
Rector's plenipotentiaries

dr Joanna Felczak

Wykładowca akademicki, absolwent i adiunkt SGH w Warszawie, psycholog, badacz zjawisk społecznych w szczególności wykluczenia społecznego i doświadczony pracownik sektora szkolnictwa wyższego. Wieloletni pracownik WSB-NLU zaangażowany w rozwój poten...
Rector's plenipotentiaries

prof. WSB-NLU dr hab. Tadeusz Mędzelowski

Doktor habilitowany nauk humanistyczno - społecznych w zakresie nauk o polityce, profesor WSB – NLU. W WSB - NLU od 2012 roku. Początkowo jako adiunkt, potem Kierownik Zakładu Teorii Polityki. Od 1 lipca 2015 roku Pełnomocnik Rektora ds. Wydziału Zam...
Quasteor

mgr Dorota Knopf

  Absolwentka Warszawskiej Uczelni na kierunku finanse i rachunkowość, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, studia podyplomowe biegłych rewidentów. Certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany pr...
Empty picture
Vicedeans

prof. WSB-NLU dr hab. Jadwiga Lizak

Doktor habilitowany z zakresu nauk humanistycznych, specjalność językoznawstwo, w obszarze komunikacji i kultury języka. Od 1986 roku pracownik Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, przekształconej w 2001 roku w Uniwe...
Vicedeans

dr Michał Mółka

Doktor nauk prawnych (stopień nadany uchwałą nr 29/2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 maja 2021 r.). Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniw...
Vicedeans

dr Sebastian Zupok

Doktor nauk ekonomicznych. Przedmiotem głównych zainteresowań naukowych jest marketing. Zainteresowania te zaczął rozwijać jeszcze podczas studiów, czego potwierdzeniem był wybór tematu pracy magisterskiej: „Marketing-mix w działalności przedsiębiors...
Rector's plenipotentiaries

prof. WSB-NLU dr hab. Dariusz Reśko

prof. WSB-NLU dr hab. Dariusz Reśko - od urodzenia mieszka w Krynicy-Zdroju, od wielu lat łączy zainteresowania naukowe i dydaktyczne, pracując na wyższych uczelniach, z praktyką biznesową oraz w administracji publicznej. - działacz samorządowy - m...
Vicedeans

dr Ewelina Sobocha

Doktor nauk o zdrowiu, dziedzina nauk społecznych, dyscyplina naukowa: pedagogika – oligofrenopedagog i edukator seksualny. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi warsztaty i szkol...
Rector's plenipotentiaries

dr Piotr Czarnecki

Wykładowca akademicki, menedżer, konsultant. Piotr Czarnecki ma wieloletnie doświadczenie jako wykładowca i szkoleniowiec, działający zarówno w ramach szkół wyższych, jak i szkoleń opracowywanych i realizowanych na zamówienie konkretnych przedsiębio...
Dołącz do nas!
Join us! Online recruitment.

Don't hesitate! Enrol in online studies in just 3 minutes!

Cookie Preferences
Dear guests, our website uses cookies. You can specify the conditions for storing or accessing cookies in the Settings. Please check privacy policy and information clause RODO.
Cookie preferences
Use of cookies

I use cookies to ensure basic site functionality and improve your online experience. You can choose for each category to opt-in at any time. For more information on cookies and other sensitive data, please see the full privacy policy and information clause RODO.

More information

If you have any questions about our cookie policy, please contact us.