Prodziekani
dr Krzysztof Przybycień

Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
adiunkt
Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Informatyki - kierunek Informatyka
Sylwetka

Studia magisterskie ukończył na kierunku Informatyka Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 1995.
W czerwcu 2003 uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
W Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu zatrudniony od października 1995 na stanowiskach początkowo asystenta, później starszego asystenta i adiunkta.

Od 2005 wykonuje także prace administracyjne pełniąc funkcje: prodziekana Wydziału Informatyki (2005 - 2012), dziekana Wydziału Informatyki (2012), dyrektora Instytutu Informatyki (2013/2014),   prodziekana Wydziału Nauk Społecznych i Informatyki ds. studenckich dla kierunku Informatyka (2012-2013) i obecnie (od października 2017).

Poza pracą administracyjną i dydaktyczną ma na koncie także uczestnictwo w projektach badawczych i badawczo-wdrożeniowych. 
dr Przybycień był uczestnikiem projektów badawczych prowadzonych przez krakowską AGH dotyczących (symulacji i modelowania) procesów przeróbki surowców mineralnych.
Jako członek zespołu pracującego w WSB-NLU nad symulacyjnymi grami biznesowymi jest także współautorem gier biznesowych "Biznes Lider" i "Prosperity" używanych m. in. na zajęciach przez studentów kierunku Zarządzanie.

Obszar zainteresowań

Języki i paradygmaty programowania, inżynieria oprogramowania, programowanie, symulacyjne gry biznesowe.

Publikacje naukowe
  • Przybycień K., Wójtowicz W., Wilk W., Filek S.: Decision Games in Business Education: Prosperity – The platform for developing managerial skills. Wydawnictwa Naukowe WSB-NLU – Nowy Sącz, s. 114-126, 2009;
  • Gawenda T., Niedoba T., Przybycień K., Tumidajski T.: Zastosowanie algorytmów genetycznych do modelowania procesów przeróbki surowców mineralnych. Górnictwo i Geoinżynieria, R 33, z.4, s. 101 - 111, 2009
  • Filek S., Przybycień K., Wilk W., Wójtowicz W.: Biznes Lider - symulator biznesowy w edukacji. Firma i rynek, Kwartalnik Naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, numer specjalny - kwiecień 2005.
  • Tumidajski T., Przybycień K.: Analiza niezależności rozdrabniania składników nadawy metodami teorii mieszanin rozkładów zmiennych losowych — The analysis of independence of feed factors crushing with using theory of random variables mixture distributions. Inżynieria Mineralna, zeszyt specjalny nr 3, wrzesień 2003.
  • Tumidajski T., Przybycień K.: The investigations of communition processes by the method of finite mixture grain size distributions. Materiały konferencyjne VII Międzynarodowej Konferencji Środowiska i Przeróbki Surowców Mineralnych - Ostrawa, Czechy, 2003.
  • Tumidajski T., Gawenda T., Przybycień K.: Wybrane aspekty badań podstawowych procesów rozdrabniania. Inżynieria Mineralna - Czasopismo Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, nr S.2(8), grudzień 2002.
  • Przybycień K.: Zastosowanie teorii skończonych mieszanin rozkładów do analizy procesów rozdrabniania materiałów uziarnionych. Gospodarka surowcami mineralnymi, tom 17, 2001.
  • Tumidajski T., Przybycień K.: Teoria mieszanin rozkładów w analizie struktury nadawy do procesów kruszenia. Gospodarka surowcami mineralnymi, tom 15, 1999.
  • Tumidajski T., Przybycień K.: Stochastyczne modele dynamiki procesów przeróbczych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 1349, 1996
Stopka