Kanclerz
mgr Przemysław Bochenek

Kanclerz
Kanclerz WSB-NLU
Sylwetka

-

Doświadczenie zawodowe

Kanclerz

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

2018- nadal

Prezes Zarządu

Centrum Edukacji Nowoczesnej i Innowatyki

2016- nadal

Wicekanclerz

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

2015-2018

Kierownik Biura Rektora i Kanclerza

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

2013-2015

Specjalista do spraw projektów, Koordynator

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

2010-2015

Pracownik Biura Projektów

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

2008-2015

Obszar zainteresowań

Prawo cywilne

Prawo admisnitracyjne

Kodeks postepowania administracyjnego

Edukacja

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Prawa i Adminsitracji

2007-2013

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

Zarządzanie menadżerskie z elementami coachingu

2015

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

Menadżer Ekonomii Społecznej

2014

Ogłoszenia

Wszelkie osoby chcące umówić się na spotkanie, prosze o kontakt z Biurem Rektora i Kanclerza

Stopka