Rektor
dr Dariusz Woźniak

Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
adiunkt
Instytut Regionalistyki
Kierownik Instytutu Regionalistyki
Rektor
Rektor WSB-NLU

Informacje

 -

Sylwetka

Dariusz Woźniak, doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Od 1999 roku pracuje w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, początkowo jako asystent, a obecnie adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych i Informatyki. Od 2006 roku prodziekan do spraw studenckich, w lutym 2011 powołany na stanowisko dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania, potem  dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Zarządzania.

Na polu eksperckim zaangażowany w projektowanie i ocenę programów społeczno-gospodarczych. Współautor projektu strategii rozwoju dla miasta i gminy Krynica-Zdrój, projektu Nowosądeckiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości, ewaluacji ex-ante regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 oraz w obecnym okresie programowania (część województw). W poprzednim i obecnym okresie programowania zajmuje się także kompleksową oceną projektów inwetycyjnych oraz oceną innowacyjności projektów biznesowych.

 

Dariusz Woźniak, born in 1975, graduated from Univeristy of Economics in Cracow in 1999. In 2005 he defended the Ph.D. dissertation on the model of regional development policy in Poland (the case of małopolskie voivodship).

Since 1999 he has been working in Nowy Sącz Graduate School of Business - National-Louis University (WSB-NLU). She has been teaching courses connected with economics (micro –and macroeconomics, regional analysis and policy) on the Polish and English Track. At present, he is an assistant professor at the Department of Economics. He is also involved in administrative issues, he is the Dean of the College of Social and Computer Sciences (since 2011).

He has published many articles in journals within topics such as regional development and regional disparities, the role of universities in regional development, the role of the government to support regional economy, tools for regional analysis (DEA, shift-share). He is the member of European Regional Science Association ERSA. Google scholar profile: http://scholar.google.pl/citations?user=ahTiJeYAAAAJ

As an expert, he collaborates with the city of Nowy Sącz (Entrepreneurship Area), Nowy Sącz poviat, the city of Krynica-Zdrój, Ministry of Regional Development (Regional operational programmes evaluation) and other public institutions.

 

 

Doświadczenie zawodowe

Dates (from – to)

 

1999-

Name and address of employer

 

Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu (Higher School of Business - National-Louis University located in Nowy Sącz)

Ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

Type of business or sector

 

Education/ Research

Occupation or position held

 

June 2012 – September 2014, June 2015-

Dean of the College of Social and Computer Sciences

Main activities and responsibilities

 

Managing of the teaching, research and commercial activities of Faculty

Occupation or position held

 

September 2014 –

International Program Coordinator

Main activities and responsibilities

 

Responsible for education quality in the area of international programs and on-line supported programs

Occupation or position held

 

February 2011 – June 2012

Dean of the College of Entrepreneurship and Management

Main activities and responsibilities

 

Managing of the teaching, research and commercial activities of Faculty

Occupation or position held

 

2010 –

Director of the Regional Science Institute in WSB-NLU

Main activities and responsibilities

 

Management and organization of work in the field of economic research of the regional dimension

Occupation or position held

 

November 2006 – February 2011

Associate Dean for Student Affairs of the College of Entrepreneurship and Management

Main activities and responsibilities

 

Supervision of the activities of teaching
Consideration of student affairs

Occupation or position held

 

October 2005 –

Assistant professor at the Department of Economics

Main activities and responsibilities

 

Research in the field of economics, especially in the area of the macroeconomics (role of the state, the effectiveness of the intervention) and regional science (regional analysis, regional policy analysis, tourism)

Lectures:

Microeconomics (bachelor’s and master’s degree)

Macroeconomics (MBA, bachelor’s and master’s degree)

Regional economy and methods of analysis (master’s degree)

Regional Policy (master’s degree)

Management of municipal sphere (master’s degree)

Managerial Economics (master’s degree)

The role of the government in the economy (graduate studies)

Commercialization and privatization (postgraduate studies)

Economics of Tourism (postgraduate studies)

International economic relations (bachelor’s degree)

European Funds in Poland (bachelor’s degree, postgraduate studies)

Bachelor’s and Master’s degree Seminar

Author of Management in Public Administration specialization (master’s degree)

Dates (from – to)

 

2014-2015

Name and address of employer

 

Nowy Sącz City Council

Type of business or sector

 

Public sector

Occupation or position held

 

Expert

Main activities and responsibilities

 

Methodological issues by creating Development strategy for Nowy Sącz

Dates (from – to)

 

2014-2015

Name and address of employer

 

Miasteczko Multimedialne, Co.

Type of business or sector

 

IT Business, Multimedia

Occupation or position held

 

Proxy

Main activities and responsibilities

 

Management

Dates (from – to)

 

2014

Name and address of employer

 

Regional Development Agency in Wroclaw, Ministry of Regional Development

Type of business or sector

 

Consulting

Occupation or position held

 

Expert

Main activities and responsibilities

 

Member of the team preparing the expert ex-ante evaluation of Lubuskie, Dolnośląskie, Warmińsko-Mazurskie and Wielkopolskie Regional Operational Programmes, 2014-2020

Dates (from – to)

 

2014

Name and address of employer

 

Aula Academiei Române Filiala Iaşi

Type of business or sector

 

Education

Occupation or position held

 

Visiting Professor

Main activities and responsibilities

 

Workshop in Economics

Dates (from – to)

 

2012-2014

Name and address of employer

 

Krynica-Zdrój City Council

Type of business or sector

 

Public sector

Occupation or position held

 

Head of Expert team

Main activities and responsibilities

 

Preparing the Krynica-Zdrój Development Strategy

Dates (from – to)

 

2013

Name and address of employer

 

Miasteczko Multimedialne, Co.

Type of business or sector

 

IT Business, Multimedia

Occupation or position held

 

Expert/Consultant

Main activities and responsibilities

 

Complex evaluation of innovative start-ups

Dates (from – to)

 

2013

Name and address of employer

 

ISCAP/IPP –Instituto Politecnico do Porto

Type of business or sector

 

Education

Occupation or position held

 

Visiting Professors

Main activities and responsibilities

 

Lectures in Economics

Dates (from – to)

 

2012-2014

Name and address of employer

 

Brain Trust Lab.

Type of business or sector

 

Expertise, evaluation

Occupation or position held

 

Co-owner

Main activities and responsibilities

 

Regional analyst, public policy evaluation

Dates (from – to)

 

2012-2013

Name and address of employer

 

School of Management and Information Technology in Rzeszów

Type of business or sector

 

Education

Occupation or position held

 

Lecturer: postgraduate studies The perfect manager

Main activities and responsibilities

 

Lectures: Macroeconomics

Dates (from – to)

 

2012

Name and address of employer

 

Social Welfare Centre in Muszyna

Type of business or sector

 

Evaluation

Occupation or position held

 

Expert

Main activities and responsibilities

 

Execution of ex-post evaluation of the project: Active inclusion of people unemployed "Do not be afraid of change”

Dates (from – to)

 

2011- 2012

Name and address of employer

 

Municipality of Nowy Sacz

Type of business or sector

 

Consulting

Occupation or position held

 

Expert

Main activities and responsibilities

 

Co-author of research and development: local entrepreneurship development program for the city of Nowy Sacz

Dates (from – to)

 

2007-2008

Name and address of employer

 

“Klęczany” Limited Liability Company

Type of business or sector

 

Mining of Mineral Resources

Occupation or position held

 

Member of the Supervisory Board

Main activities and responsibilities

 

Specified CCC and other acts of law (utility company)

Dates (from – to)

 

2006-2007

Name and address of employer

 

Wyg International Sp. z.o.o., Ministry of Regional Development

Type of business or sector

 

Consulting

Occupation or position held

 

Expert

Main activities and responsibilities

 

Member of the team preparing the expert "ex-ante evaluation of projects 16-hundred Regional Operational Programmes and Polish Operational Programme Development of Eastern Poland, 2007-2013" executed by the Ministry of Regional Development

Dates (from – to)

 

2005

Name and address of employer

 

Regional Development Agency in Wroclaw, Ministry of Regional Development

Type of business or sector

 

Consulting

Occupation or position held

 

Expert

Main activities and responsibilities

 

The socio-economic situation of voivodships, expertise in the preparation of the regional econometric models HERMIN

 

Obszar zainteresowań

Zainteresowania naukowe dotyczą głównie kwestii związanych z rozwojem gospodarczym, szczególnie w aspekcie regionalnym oraz polityką gospodarczą (regionalną). Szczegółowe pola badawcze:

  • ocena programów społeczno-gospodarczych;
  • analizy gospodarek regionalnych (identyfikacja przewag i luk konkurencyjnych regionów metodą shift-share, analizy konwergencyjne);
  • ocena efektywności jednostek gospodarczych (metody nieparametryczne - data envelopment analysis);
  • zarządzanie strategiczne w jednostkach terytorialnych;
  • rola przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym.

 

Dariusz Woźniak has published many articles in journals within topics such as regional development and regional disparities, the role of universities in regional development, the role of the government to support regional economy, tools for regional analysis (DEA, shift-share). He is the member of European Regional Science Association ERSA.

Google scholar profile: http://scholar.google.pl/citations?user=ahTiJeYAAAAJ

Edukacja

Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu (2011) Studia podyplomowe "Innowatyka"
Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu (2009) Studia podyplomowe Innowacyjne zarządzanie badaniami naukowymi
Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Finansów (2005), Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, Praca: Model polityki rozwoju regionalnego a konkurencyjność województw na przykładzie województwa małopolskiego” pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Kudłacza, recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Górka, prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki
Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Ekonomii (1999), Praca magisterska pt. „Ewolucja systemu samorządowego w Polsce” apisana pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Górki

Ogłoszenia

 

Wszystkie sprawy studencie na Wydziale Zamiejscowym w Tarnowie rozpatruje dr Tadeusz MędzelowskiDy

 

 

 

 

Stopka