Prorektor
dr Michał Jasieński

Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
profesor nadzwyczajny
Prorektorzy
Prorektor ds. badawczo-rozwojowych

Informacje

 -

Sylwetka

Michał Jasieński holds M.Sc. from the Jagiellonian University and M.A. and PhD from Harvard University (Graduate School of Arts and Sciences). The period 1985-1998 spent at Harvard University where he studied, did research and lectured as post-doctoral fellow and carried out academic duties (as resident tutor and assistant dean of student of Harvard Summer School). Associate Professor at Nowy Sacz Business School – National-Louis University in Nowy Sacz, Poland, where he teaches innovation management, organizational behavior, leadership and critical and creative thinking courses, both in Polish- and in English-language programs. From 2007 until 2009 served as dean of the Faculty of Entrepreneurship and Management. He led projects within the „The Creator of Innovativeness” governmental progam: „Innovation and Cooperation” (2010-12) and “Innovation Culture” (2012-14), aimed at improving innovation management skills among scientists, managers, entrepreneurs and students in Poland. He created the Center for Innovatics at WSB-NLU which integrates research and educational activities in the area of innovation management. Senior researcher and Steering Committee member of the project “REINVENT: Transforming SMEs in Creative Sectors Through Business Model Innovation” (2013-2016), within the Marie Curie Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) program. Serves as Innovation Editor of the Journal of Entrepreneurship, Innovation, and Management. Invited expert of the European Commission for grant proposal evaluation 2016. Published over 50 original research papers and essays in natural sciences, philosophy of science, methodology of education and knowledge management, which appeared in leading academic journals (Nature, Proceedings of the National Academy of Sciences USA, Scientometrics, The Scientist, Ecology) and in Polish periodicals. He is co-founder and vice-president of the “Salus Publica” Foundation for Public Health and member of the “Kyoto-Kraków” Foundation.

Michał Jasieński - absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Harvard University (PhD).  W latach 1985-1998 studiował, prowadził prace badawcze i zajęcia dydaktyczne jako post-doctoral fellow oraz pełnił funkcje akademickie (resident tutor, assistant dean of student of Harvard Summer School) na Harvard University. Profesor na Wydziale Przedsiębiorczości i Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu - National-Louis University. W latach 2007-9 dziekan tego wydziału. W latach 2010-13 koordynator merytoryczny projektu MNiSW "Kreator Innowacyjności". Prowadzi wykłady w języku polskim i angielskim z zarządzania innowacjami, zachowań organizacyjnych, metod kreatywności i teorii przywództwa. Autor kilkudziesięciu prac badawczych, artykułów przeglądowych i esejów z dziedziny biologii, metodologii nauk ilościowych, filozofii i metodologii dydaktyki oraz zarządzania wiedzą, publikowanych zarówno w krajowych czasopismach popularnych i gazetach (Rzeczpospolita, Polityka, Znak) jak i światowej klasy pismach naukowych (Nature, Proceedings of the National Academy of Sciences USA, Scientometrics, The Scientist). Współzałożyciel i vice-prezes Fundacji “Salus Publica” na Rzecz Zdrowia Publicznego oraz członek zarządu Fundacji “Kyoto-Kraków” przy Muzeum Manggha w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe

see Sylwetka

Obszar zainteresowań

Possible topics for your Bachelor's or Master's thesis:

- the most important thing: IT SHOULD BE SOMETHING YOU CARE ABOUT! This means that you should think hard what topic would be most important or interesting or helpful FOR YOU. Then we can start talking about it and focus on something specific. But, the process should start with you. I will try to be as flexible as possible.

- In general, I expect that any thesis should be based on some research - for example, some survey, some psychological experiment, some quantitative analysis of data available in many databases etc. We start thinking about the essence of your thesis and we do not worry about the overall plan or the structure of the thesis - this is less important than the well-defined topic and ideas how to study it. Important: we WANT to do data analysis - this is the best training for you for the future.

Możliwe tematy:

1. zarządzanie innowacjami: audyt innowacyjności w konkretnych firmach lub analizy porównawcze firm, sektorów i krajów (na podstawie danych statystycznych)
2. kreatywność pracowników: badania empiryczne różnych metod heurystycznych
3. naukometria: ilościowa analiza jakości badań naukowych w różnych dziedzinach
4. zachowania organizacyjne: kapitał społeczny i kooperacja oparta na odwzajemnianiu – badanie warunków, w których ludzie kooperują (w firmie albo w społeczności lokalnej)
5. zachowania organizacyjne: dynamika zespołów – określenie optymalnego składu zespołu
6. zachowania organizacyjne: metodologia testów psychologicznych stosowanych w tej dziedzinie
7. zachowania organizacyjne: przywództwo – ankietowe badania stylów przywódczych i ich efektów dla funkcjonowania zespołu, ze szczególnym nastawieniem na porównania między firmami i krajami (np. Polską, Ukrainą, Rosją, Słowacją itd.) i wykorzystanie podejścia R. Hackmana.
8. zachowania konsumentów (zwłaszcza: analiza preferencji, reakcji na reklamy i racjonalności decyzji ekonomicznych przy zakupach): prace eksperymentalne lub ankietowe (m.in. badania zachowań ludzkich w Internecie - Allegro, eBay, Wikipedia).
9. charakterystyka socjologiczna, ekonomiczna i biznesowa gmin Dobra i Słopnice, np. ocena potencjału agroturystycznego, historia rozwoju ekonomicznego, oraz demografia tego regionu.
10. filozofia nauki i metodologia badań naukowych.
11. Jan Sebastian Bach, Rammstein, Linkin Park, flamenco i blues.
12. Wisława Szymborska, John Donne i Eminem.

Edukacja

see Sylwetka

Publikacje naukowe

Publications in yellow are about various topics in management. Many of them are available for download as pdfs from my profile in ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Michal_Jasienski

Edited volumes

Jasieński, M., J. Kotra, & E. Ünür Yilmaz, editors (2018) A roadmap to a successful incubator. Bursa Technical University, Bursa (in English, 142 pages)

Jasieński M., ed. (2014) Innowatyka – nowy horyzont. Innowacyjność naukowców, przedsiębiorców, menedżerów i urzędników. Centrum Innowatyki, Wydawnictwo Nova Sandec, Nowy Sącz (in Polish, 200 pages)

English-language publications

Rzeźnik, M. & M. Jasieński (2018) On factors affecting women entrepreneurs and on empowerment. In: M. Molinero & E. Ünür Yılmaz, editors (2018) Experiences of Innovative Women Entrepreneurs of the Future, pp. 72-82. Bursa Technical University, Bursa.

Jasieński, M. & M. Rzeźnik (2018) On the importance of gender in creative thinking. In: M. Molinero & E. Ünür Yılmaz, editors (2018) Experiences of Innovative Women Entrepreneurs of the Future, pp. 83-91. Bursa Technical University, Bursa.

Jasieński, M. & M. Rzeźnik (2018) Team building: its dynamics and the importance of managing diversity. In: M. Molinero & E. Ünür Yılmaz, editors (2018) Experiences of Innovative Women Entrepreneurs of the Future, pp. 92-102. Bursa Technical University, Bursa.

Jasieński, M. (2018) The linked fates of incubators and of their incubated firms. In: Jasieński, M., J. Kotra, & E. Ünür Yilmaz, editors (2018) A roadmap to a successful incubator, pp. 9-21. Bursa Technical University, Bursa.

Jasieński, M. & M. Rzeźnik (2018) Reinventing organizations by creating environment for the incubation of innovations. In: Jasieński, M., J. Kotra, & E. Ünür Yilmaz, editors (2018) A roadmap to a successful incubator, pp. 97-105. Bursa Technical University, Bursa.

Rzeźnik, M. & M. Jasieński (2018) Diagnosing and utilizing innovative potential within and among the incubated teams. In: Jasieński, M., J. Kotra, & E. Ünür Yilmaz, editors (2018) A roadmap to a successful incubator, pp. 106-114. Bursa Technical University, Bursa.

Jasieński M, Rzeźnik M (2016) Building bridges between business model concepts: the Canvas and Doblin’s Ten Types. In: “Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji” (ed. R. Knosala), pp. 96-103. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole. ISBN 978-83-941281-0-4

Rzeźnik M, Jasieński M, Candi M (2015) Internal and external relationships in small firm business models. In: European Academy of Management Conference, Warsaw 2015.

Jasieński M (2015) Kin-directed cooperation may impact innovative potential and business models in family firms: some evolutionarily based hypotheses. In: International Product Management Conference, Copenhagen 2015

Jasieński M (2015) Within-firm diversity of co-existing business models: there is a model for every team role. In: European Marketing Academy (EMAC) conference, Leuven 2015

Jasieński M, Candi M, Rzeźnik M (2015) Bridging the academia-industry gap while innovating: Two example projects. In: Processes and Project Management (M. Wirkus, ed.), pp. 61-69. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.

Jasienska, G., P. T. Ellison, A. Galbarczyk, M. Jasienski, M. Kalemba-Drozdz, M. Kapiszewska, I. Nenko, I. Thune, A. Ziomkiewicz (2015) Apolipoprotein (ApoE) polymorphism is related to differences in potential fertility in women. Proceedings of the Royal Society B 282: 20142395. doi.org/10.1098/rspb.2014.2395

Jasienski M, Jasienska G (2014) Nature-nurture interaction is ubiquitous, essential, but elusive. Current Anthropology 55 (5): 541-542.

Jasieński M, Rzeźnik M (2014) Business models rethought: applying the heuristic methods of Altshuller and Osborn to improve an organization’s fitness in a variable environment. In: “Organization in changing environment. Conditions, methods and management practices” (B. Domańska-Szaruga, T. Stefaniuk, eds.), pp. 100-109. Wydawnictwo Studio Emka, Warsaw. ISBN 978-83-64437-19-9.

Jasieński M (2014) Features of an e-learning environment which promote critical and creative thinking: choice, feedback, anonymity, and assessment. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning 24 (3/4): 237-251.

Jasieński M (2013) Citation analysis as a practical tool for managers and entrepreneurs: selected scientometric concepts relevant for business model improvement. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 51: 151-167.

Jasieński M (2013) Constructing e-learning tools from heuristic methods: multiple whys, circle of analogies and stepwise convergence. In: "E-Learning & Lifelong Learning" (ed. E. Smyrnova-Trybulska), pp. 165-178. University of Silesia, Katowice-Cieszyn, Studio-Noa. ISBN 978-83-60071-66-3.

Jasieński M, Rzeźnik M, Candi M (2013) Understanding and innovating business models: some basic methodological issues. In: “Innovations in Management and Production Engineering” (ed. R. Knosala), pp. 51-58. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole. ISBN 978-83-930399-9-9

Jasieńska G, Jasieński M, Ellison PT (2012) Testosterone levels correlate with the number of children in human males, but the direction of the relationship depends on paternal education. Evolution and Human Behavior 33: 665–671

Jasieński M (2012) Rules for constructing e-learning tools which foster independent, critical and innovative thinking. In: "E-Learning for Societal Needs" (ed. E. Smyrnova-Trybulska), pp. 75-94. University of Silesia, Katowice-Cieszyn. ISBN: 978-83-60071-59-5

Jasieński M, Rzeźnik M (2012) Innovatics – a new toolbox of skills for innovative production managers. In: “Innovations in Management and Production Engineering” (ed. R. Knosala), pp. 63-71. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.

Jasienski M, Diukova N (2010) Structure and functions of intangible assets in the knowledge economy. Economics and Management 3-4: 60-65 (in Russian); Diukova N, Jasienski M (2010) Structure and functions of intangible assets in the knowledge economy. Socio-economic Research Bulletin 41: 12-17 (in English)

Jasieński M (2009) Cogradient plasticity of growth in montane and lowland larvae of Rana temporaria at two levels of temperature. Polish Journal of Ecology 57: 353-361

Jasieński M (2009) Garfield's Demon and "surprising" or  "unexpected" results in science Scientometrics 78: 347-353

Jasieński M (2008) The potential for recovery growth in stunted larvae of R. sylvatica and its decline with developmental stages in Rana temporaria. Amphibia-Reptilia 29: 399-404

Jasieńska G, Jasieński M (2008) Inter-population, inter-individual, inter-cycle, and intra-cycle natural variation in progesterone levels: a quantitative assessment and implications for population studies American Journal of Human Biology 20: 35-42

Jasieński M (2007) Theory-free and fact-free but method-focused and trust-driven education: insights from Google, Excel, and eBay. In: “5th International Conference on Technology in Teaching and Learning in Higher Education”, Nowy Sącz, pp. 39-44

Jasieński M (2006) It’s incredible how often we’re surprised by findings. Nature 440: 1112

Jasieńska G, Nenko I, Jasieński M (2006) Daughters increase longevity of fathers, but daughters and sons equally reduce longevity of mothers American Journal of Human Biology 18: 422-425

Łomnicki A, Jasieński M (2000) Does fitness erode in the absence of selection? An experimental test with Tribolium Journal of Heredity 91: 407-411

Thomas SC, Jasieński M, Bazzaz FA (1999) Early vs. asymptotic growth responses of herbaceous plants to elevated CO2 Ecology 80: 1552-1567

Jasieński M, Bazzaz FA (1999) The fallacy of ratios and testability of models in biology Oikos 84: 321-326

Jasieński M, Thomas SC, Bazzaz FA (1998) Blaming the trees: a critique of research on forest responses to high CO2 Trends in Ecology and Evolution 13: 427

Jasieński M, Ayala FJ, Bazzaz FA (1997) Phenotypic plasticity and similarity of DNA among genotypes of an annual plant Heredity 78: 176-181

Mabry CM, Jasieński M, Coleman JS, Bazzaz FA (1997) Genotypic variation in Polygonum pensylvanicum: nutrient effects on plant growth and aphid infestation Canadian Journal of Botany 75: 546-551

Thomas SC, Jasieński M (1996) Genetic variability and the nature of microevolutionary responses to elevated CO2 In: “Carbon Dioxide, Populations and Communities” (C. Körner and F. A. Bazzaz, eds), pp. 51-81. Academic Press, San Diego

Jasieński M (1996) N=1, fortuitous effects and AIDS research The Scientist 10 (October 14): 12

Jasieński M (1996) Wishful thinking and the fallacy of single-subject experimentation The Scientist 10 (5): 10

Jasieński M (1996) Though this be ecology, yet is there method in't? (review of Method in Ecology. Strategies for Conservation, by K. S. Shrader-Frechette and E. D. McCoy). Global Ecology and Biogeography Letters 5: 50-51

Jasieński M, Bazzaz FA (1995) Genome size and plant responses to high CO2 Nature 376: 559-560

Bazzaz FA, Jasieński M, Thomas SC, Wayne P (1995) Microevolutionary responses to elevated CO2 environments in experimental populations of plants: parallel results from two model systems Proceedings of the National Academy of Sciences U.S.A. 92: 8161-8165

Jasieński M (1992) Kinship Effects and Plasticity of Growth and Development in Amphibian Larvae Ph. D. Thesis.  Harvard University, Cambridge, Mass.

Korzeniak U, Jasieński M (1990) Opportunity for random mating and components of offspring fitness in the flour beetle, Tribolium confusum Animal Behaviour 40: 408-409

Ackerly DD, Jasieński M (1990) Size-dependent variation of gender in high density stands of the monoecious annual Ambrosia artemisiifolia (Asteraceae) Oecologia 82: 474-477

Jasieński M (1988) Kinship ecology of competition: size hierarchies in kin and nonkin laboratory cohorts of tadpoles Oecologia 77: 407-413

Jasieński M, Korzeniak U, Łomnicki A (1988) Ecology of kin and nonkin larval interactions in Tribolium beetles Behavioral Ecology and Sociobiology 22: 277-284

Jasieński M, Jasieńska G (1988) Parental correlates of the variability in body mass at hatching in Arctia caja larvae (Lepidoptera: Arctiidae) Entomologia Generalis 13: 87-93

 

Selected academic publications in Polish

Jasieński M (2014) Dlaczego innowatyka? Nowe horyzonty wyzwań dla innowatorów. W: “Innowatyka – nowy horyzont. Innowacyjność naukowców, przedsiębiorców, menedżerów i urzędników” (M. Jasieński, red.), str. 9-23. Centrum Innowatyki i Wydawnictwo Nova Sandec, Nowy Sącz. ISBN: 978-83-62550-94-4

Jasieński M (2013) Kooperacja w trójkącie wzajemności: relacje nauka-samorząd-biznes z perspektywy teorii gier. W: „Kooperacja dla regionu. Nauka – Biznes – Samorząd", str. 15-18. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.

Jasieński M (2012) Czy kooperacja sprzyja innowacyjności? Przegląd Organizacji 12 (875): 24-27.

Jasieński M (2012) Edukacja menedżerów w Polsce: więcej heurystyki i jakości. W: “Edukacja ekonomiczna wobec przemian otoczenia społeczno-gospodarczego” (J. Dietl, Z. Sapijaszka, red.), str. 63-68. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź. ISBN 978-83-925649-5-9.

Jasieński M, Rzeźnik M, Stec P. (2012) Kapitał społeczny i lokalna synergia oparta na altruizmie odwzajemnionym. Aspekty metodologiczne. W: “Synergia i dobro wspólne. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania”, (Z. Uchnast, red.), str. 67-81. Towarzystwo Naukowe KUL – WSB-NLU, Lublin – Nowy Sącz. ISBN: 978-83-7306-581-9.

Jasieński M (2011) Googleinteligencja i rozkwit kapitału społecznego. Znak 668 (styczeń): 36-42.

Jasieński M (2009) Synergia z punktu widzenia ekogenetyki ilościowej: o złotych miksturach, magicznej interakcji i unikalnej korelacji typów i środowisk. W: Synergia w relacjach interpersonalnych i w organizacjach. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania. Towarzystwo Naukowe KUL – WSB-NLU, Lublin – Nowy Sącz (Z. Uchnast, red.), str. 37-52.

Jasieński M (2008) Inwentyka praktyczna, czyli sposoby ćwiczenia kreatywności. W: “Kapitał intelektualny osób aktywnych zawodowo. Formy i metody zarządzania wiedzą poprzez ustawiczne kształcenie dorosłych” (red. A. Bulzak). ITqual, Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Kompetencji Informatycznych w Polsce. Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy Sącz, str. 37-54.

Jasieński M (2007) O poznawaniu Przyrody: dialog nauki z poezją Wisławy Szymborskiej. Kosmos 56: 197-203.

Jasieński M (2006) Obserwacje wniebowziętej sowy, czyli jak Wisława Szymborska tłumaczy przyrodę. Biologia w Szkole 59 (5): 24-29.

Góral H, Jasieński M, Zając T (2006) Zdolność kombinacyjna odmian lnu oleistego pod względem cech plonotwórczych [Combining abilities of several varieties of linseed with respect to yield components]. Biuletyn IHAR 240/241: 237-242.

Jasieński M (2002) Dryf genetyczny w populacjach: proste ćwiczenia na styku biologii, matematyki i statystyki. Biologia w Szkole 55 (1):22-29

Jasieński M (1991) Demon Garfielda, czyli o roli analizy cytacji w rozwoju nauki (głównie ekologii) w Polsce Wiadomości Ekologiczne 37: 247-263

Jasieński M (1988) O metodzie ekologii, czyli dlaczego nie trzeba być holistą (echa dawnych dyskusji i świeżej lektury) Wiadomości Ekologiczne 34: 431-445

 

Varia: non-academic publications

Jasieński M (2015) Toniemy w czerwonym oceanie, czyli jak sterować kreatywnościa,̨ aby lepiej zrozumieć własną markę? SmakoVity Kurier 8: 4.

Jasieński M (2015) Birds of a feather flock together. And then what? Clustering must lead to reinvention of business models. Polish Market 222: 16.

Rzeźnik M, Jasieński M (2015) Innowacyjność to nieustanny rozwój: jak przenieść model biznesowy w chmury. Innowacyjny Start 37: 24.

Jasieński M (2015) A project community “The Wall” – a new level in the synergy between R&D and HR. Art of Mining 103-106: 4-7. Wspólnota projektowa “The Wall” – nowa jakość w synergii B+R i HR. Art of Mining 103-106: 4-7.

Jasieński M (2014) Clusters must have their business models too. Polish Market 212: 5.

Jasieński M (2014) Innovaria - It’s time for academics to replace garage-based inventors. Warsaw Business Journal Observer, April 2014: 16.

Rzeźnik M, Jasieński M (2014) DNA innowatora pomaga budować kulturę innowacji i tworzyć nowoczesne modele biznesowe. Innowacyjny Start 32: 33-34.

Jasieński M, Rzeźnik M (2013) Od pro-innowacyjnej kultury w firmie do innowacyjnego modelu biznesowego. Innowacyjny Start 29: 7.

Jasieński M, Rzeźnik M (2012) Innowacyjność jest wielowymiarowa. Innowacyjny Start 26: 8-9

Jasieński M (2011) Innowatyka. W: TechnoInQbacja pomysłów (str. 68-71). Gliwice-Poznań.

Jasieński M (2011) Dlaczego innowacje wymagają zarządzania? Otwieracz Innowacji – Newsletter Projektu “Opening Regional Innovation System”. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Opole, marzec-kwiecień 2011, str. 2

Jasieński M (2011) Co widać ze słupka? Polityka 11 (nr 2798, 12 marca): 64-65

Jasieński M (2011) Wspomnienie. Henryk Pszonka z Połomi pod Rzeszowem. Gazeta Wyborcza, Kraków 24 lutego 2011

Jasieński M (2011) Musisz biec tak szybko, jak umiesz. Gazeta Finansowa 14-20 stycznia: 34

Jasieński M (2009) Budujemy w Nowym Sączu „Harvard nad Dunajcem“. VIP Biznes i Styl (maj-czerwiec): 115

Jasieński M (2009) Darwin uniwersalny. Rzeczpospolita (PlusMinus) 25-26 kwietnia: A17

Jasieński M (2008) Sześć uścisków dłoni i długi ogon, czyli o świecie czekającym na absolwentów WSB-NLU. Ampersand, wyd. specjalne: 6

Jasieński M (2008) Rozpędzić uczelniane stadka. Rzeczpospolita 27 listopada: A16-17

Jasieński M (2008) Magiczne zwierzęta Harry’ego Pottera. Wszechświat 109: 248-249

Jasieński M (2008) Obróbka Szekspirem. Polityka 41 (nr 2675, 11 października): 90-92

Jasieński M (2007) Odnojajceva netotzhnist’. Novynar 17 (10-16 grudnia): 54-57

Jasieński M (2007) Googleinteligencja, czyli wołanie o nową merytokrację. Rzeczpospolita (PlusMinus) 1-2 grudnia: A24

Jasieński M (2007) Klops z jajem. Polityka 45 (nr 2628, 10 listopada): 102-103

Jasieński M (2007) Hollywood w Nowym Sączu? Czemu nie? Gazeta Wyborcza 5 marca 2007: 20

Jasieński M (2003) Arka Poego, czyli o istotach zmyślonych i ograniczeniach wyobraźni. Nowa Fantastyka 2 (245): 72-74

Jasieński M (2002) Rubato serca, genom i odwieczny puls medycyny [recenzja z; A. Szczeklik Katharsis. O uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki. Wydawnictwo Znak, Kraków 2002]. Tygodnik Powszechny 46 (17 listopada): 11

Jasieński M (1997)  Falińska K. 1996 - Ekologia roślin. Podstawy teoretyczne, populacja, środowisko, procesy Wiadomości Ekologiczne 43: 231-233

Jasieński M (1997) Barańczak S. 1995 - Żegnam cię, nosorożcze Wiadomości Ekologiczne 43: 242-244

Jasieński M (1988) Polemika: AIDS a moralność - Do redakcji czasopisma Wszechświat Wszechświat 89: 256

Jasieński M (1988) D. R. Causton - A biologist's basic mathematics; G. M. Clarke - Statistics and Experimental Design Wszechświat 89: 190-191

Jasieński M (1988) R. A. Day - How to write and publish a scientific paper Wszechświat 89: 292-293

Jasieński M (1988) Jak zwierzęta rozpoznają swoich krewnych Wszechświat 89: 29-32

Jasieński M (1988) O waśni i współpracy Problemy 1988(4): 37-40

Jasieński M, Jasieńska G (1988) Samolubne geny, strategie ewolucyjne i inne sekrety ropuszej alkowy. I. O ekologii behawioralnej i ropusze szarej (Bufo bufo L.). Wszechświat 89: 70-71

Jasieński M, Jasieńska G (1988) Samolubne geny, strategie ewolucyjne i inne sekrety ropuszej alkowy. II. O kojarzeniu się krakowskim targiem. Wszechświat 89: 99-100

Jasieński M, Jasieńska G (1988) Samolubne geny, strategie ewolucyjne i inne sekrety ropuszej alkowy. IV. Jak szukać samicy w stawie? Wszechświat 89: 144-145

Jasieńska G, Jasieński M (1988) Samolubne geny, strategie ewolucyjne i inne sekrety ropuszej alkowy. III. Interakcje pomiędzy samcami Wszechświat 89: 119-120

Jasieński M (1986) Fincham, J. R. S. - Genetics Wszechświat 87: 250

Jasieński M (1985) A. Hoffman – Wokół ewolucji Wszechświat 86: 117-118

Jasieński M (1985) Saving Darwin. The Harvard Crimson. 5

Jasieński M, Jasieńska G (1985) Kłopoty z płcią, czyli po co okrzemkom wieczko i denko Wszechświat 86: 239-242

Stopka