Pełnomocnicy Rektora
dr hab. Tadeusz Mędzelowski

Pełnomocnicy Rektora
pełnomocnik rektora wsb-nlu ds wydziału zamiejscowego w tarnowie
Wydział Zamiejscowy w Tarnowie
Pełnomocnik Rektora WSB-NLU ds. Wydziału Zamiejscowego w Tarnowie
Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
Profesor WSB-NLU
Stopka