Jednostki


Biuro Rektora i Kanclerza

» Napisz wiadomość

Dyrektor Zarządzający - mgr Sławomir Piętka,

tel.: +48 18 44 99 112 e-mail: rektorat@wsb-nlu.edu.pl

Kierownik - mgr Grażyna Mostowik,

tel.: +48 18 44 99 111 e-mail: brik@wsb-nlu.edu.pl

Dziekanat

» Napisz wiadomość

 Telefon ogólny: +48 18 44 99 131

 Kierownik Dziekanatu - mgr Jolanta Prędka,

tel.: +48 18 44 99 104

mgr Agata Łęczycka, tel.: +48 18 44 99 105

mgr Magdalena Mirek, tel.: +48 18 44 99 106

mgr Agata Horodyska, tel.: +48 18 44 99 148

mgr Monika Łaś, tel.:  +48 18 44 99 113

mgr Marlena Pomietłowska,  +48 18 44 99 131

e-mail: dziekanat@wsb-nlu.edu.pl 

Dział Rekrutacji i Marketingu

» Napisz wiadomość

Kierownik - mgr Natalia Gut,

tel.:  +48 18 44 99 103

mgr Michał Kapała, tel.: +48 18 44 99 101

Hanna Hrechyshkina, tel.: +48 18 44 99 102,

Damian Kroczek, tel.: +48 18 44 99 147,

e-mail: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl 

WhatsApp (eng.): +48 605 566 257

 

 

Księgowość

» Napisz wiadomość

Sprawy finansowo - księgowe: 

mgr Agata Tomaszek, tel.: +48 18 44 99 117

Ewa Michalska, tel.: +48 18 44 99 119

Sprawy studenckie, stypendia: 

mgr inż. Małgorzata Lewczak-Kątniak, tel.: +48 18 44 99 120

Sprawy płacowe: 

mgr Beata Jaskulska-Żołądź, tel.: +48 18 44 99 121

e-mail: ksiegowosc@wsb-nlu.edu.pl

Dział IT

» Napisz wiadomość

Kierownik - mgr inż. Wojciech Bobak, tel.: +48 18 44 99 140

Sławomir Tomaszek, tel.: +48 18 44 99 141

Roman Lomaev, tel.: +48 18 44 99 142

Krzysztof Misztal, tel.:  +48 18 44 99 143

e-mail: it@wsb-nlu.edu.pl 

Biuro Programu ERASMUS+

» Napisz wiadomość

Koordynator programu - dr Justyna Sokołowska-Woźniak

tel.:  +48 18 44 99 107

e-mail: erasmus.office@wsb-nlu.edu.pl

Dział Obsługi Dydaktyki

» Napisz wiadomość

Kierownik - mgr Magdalena Kierzek, tel.: +48 18 44 99 108

Aneta Janus, tel.: +48 18 44 99 109

mgr Beata Klimek

e-mail: dod@wsb-nlu.edu.pl 

Wydział Zamiejscowy WSB-NLU w Tarnowie - Dziekanat

» Napisz wiadomość

mgr Katarzyna Radlińska, tel.: +48 693 103 446

e-mail: dziekanattar@wsb-nlu.edu.pl 

Biblioteka WSB-NLU

» Napisz wiadomość

Dyrektor Biblioteki - dr Maria Sidor, tel.: +48 18 44 99 127

mgr inż. Marzena Totoś-Gutowska, tel.: +48 18 44 99 129

e-mail: biblioteka@wsb-nlu.edu.pl

Dział Organizacyjno - Personalny

» Napisz wiadomość

Kierownik - lic. Anna Firlej, tel.: +48 18 44 99 124

mgr Iwona Sroka, tel.: +48 18 44 99 125

e-mail: kadry@wsb-nlu.edu.pl 

Rekrutacja Studentów z Afryki

» Napisz wiadomość

mgr Adewale Adesanya, tel.: +48 729 559 266

e-mail: aadesanya@wsb-nlu.edu.pl

Dział Administracyjno - Techniczny

Kierownik Działu - Zdzisław Bochenek, tel.: +48 18 44 99 145

Józef Pawłowski, tel.: +48 18 44 99 146

Centrum Badań i Programowania

» Napisz wiadomość

 Dyrektor - mgr Artur Kornatka, tel.: +48 18 44 99 135

e-mail: akornatka@wsb-nlu.edu.pl

Instytut Badań i Komercjalizacji WSB-NLU

» Napisz wiadomość

Prezes Zarządu - mgr Bartosz Stępień

tel.: +48 18 44 99 122

tel.: +48 502 169 578

z-mail: bartosz.stepien@wsb-nlu.edu.pl

Pomoc Techniczna CloudA

Rada Uczelniana WSB-NLU

» Napisz wiadomość

Przewodnicząca - Anna Szewczyk, tel.: +48 798 351 829

Zastępca - Julia Galica, tel.: +48 790 322 487

e-mail: samorzad@wsb-nlu.edu.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

mec. mgr Aleksandra Jimenez

mail: inspektor@wsb-nlu.edu.pl

Informacje ogólne


Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu

ul. Zielona 27, 33- 300 Nowy Sącz, Małopolska (można skorzystać z wejścia od ulicy Grunwaldzkiej)

tel.: +48 18 44 99 100

NIP: 734-10-03-635, REGON: 490028409

Dane do przelewów:
BANK PKO S.A. Oddział w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz
PLN:EUR:USD:
NRB: 70 1240 4748 1111 0000 4879 7603NRB: 39 1240 4748 1978 0010 4561 6148NRB: 58 1240 4748 1787 0010 8231 8904
IBAN: PL 70 1240 4748 1111 0000 4879 7603IBAN: PL 39 1240 4748 1978 0010 4561 6148IBAN: PL 58 1240 4748 1787 0010 8231 8904
SWIFT: PKOPPLPWSWIFT: PKOPPLPWSWIFT: PKOPPLPW

Informacja RODO


Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzoną korespondencją i zainicjowanym kontaktem jest Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu ul. Zielona 27, 33- 300 Nowy Sącz, NIP: 734-10-03-635, REGON: 490028409. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia korespondencji oraz w celach z niej wynikających.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj

Stopka