Korzyści dla administracji


  1. Kompleksowa i łatwa obsługa administracyjna wszystkich jednostek oraz procesów, w tym:
    1. Zarządzanie całością procesu dydaktycznego;
    2. Obsługa kadrowo-księgowa;
    3. Elektroniczny obieg dokumentów;
    4. Kontrola wykonania pensum pracowników dydaktycznych
  2. Nowoczesne zarządzanie komunikacją i obiegiem informacji na uczelni (komunikaty i powiadomienia push, centralne dodawanie aktualności z automatycznym wyjściem na stronę www uczelni oraz profile na portalach społecznościowych itd.)
Stopka