Korzyści kadra


  1. Kompleksowe zarządzanie prowadzonymi przedmiotami, w tym m.in.: wirtualny dziennik, indeks, materiały, zadania, testy, ewaluacja, kontakt, prace dyplomowe,
  2. Bieżący monitoring wykonania pensum umożliwiający efektywne zarządzanie czasem;
  3. Zarządzanie działalnością naukowo-badawczą;
  4. Prowadzenie interaktywnych zajęć na odległość za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego.
  5. Składanie wniosków, rozliczanie delegacji
  6. Składanie rachunków;
  7. Tworzenie i zarządzanie repozytoriami
  8. Generowanie protokołów egzaminacyjnych itd.
Stopka