Korzyści dla kadry dydaktycznej i naukowej


  1. Kompleksowe zarządzanie przedmiotami, w tym m.in.: wirtualny dziennik oraz indeks, materiały dydaktyczne, zadania i testy, ewaluacja, kontakt ze studentami, obsługa prac dyplomowych,
  2. Bieżący monitoring wykonania pensum umożliwiający efektywne zarządzanie czasem;
  3. Zarządzanie działalnością naukowo-badawczą;
  4. Składanie wniosków i rozliczanie delegacji; 
  5. Tworzenie i składanie rachunków;
  6. Realizacja interaktywnych zajęć na odległość za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego.
Stopka