Korzyści dla studenta


  1. Kompleksowe zarządzanie studiami przez smartfona, w tym wirtualny dziennik oraz indeks, materiały dydaktyczne, zadania, testy, projekty, ewaluacja, kontakt z wykładowcami, obsługa płatności, stypendiów, generowanie i składanie podań i wniosków, obsługa prac dyplomowych itd.;
  2. Stały dostęp do aktualności z życia uczelni oraz informacji o zdarzeniach dydaktycznych (np. zmiana terminu zajęć, nowa ocena itp.) dzięki spersonalizowanej tablicy CloudA oraz powiadomieniom push;
  3. Uczestnictwo w interaktywnych zajęciach na odległość za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego z możliwością odtwarzania zajęć offline;
  4. Składanie online podań i wniosków
  5. Wielopłaszczyznowa komunikacja z innymi studentami, wykładowcami oraz administracją
Stopka