Korzyści dla studenta


  1. Kompleksowe i komfortowe zarządzanie tokiem studiów, w tym wirtualny dziennik oraz indeks, materiały dydaktyczne, zadania, testy, projekty, ewaluacja, kontakt z wykładowcami, obsługa płatności, stypendiów, generowanie i składanie podań i wniosków, obsługa prac dyplomowych itd.;
  2. Ograniczenie konieczności kontaktów z dziekanatem uczelni, m.in. dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów oraz wielopłaszczyznowej komunikacji z wykładowcami i administracją;
  3. Uczestnictwo w interaktywnych zajęciach na odległość za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego z możliwością późniejszego odtwarzania wykładów offline;
  4. Stały dostęp do aktualności z życia uczelni oraz informacji o zdarzeniach dydaktycznych (np. zmiana terminu zajęć, nowa ocena itp.) dzięki spersonalizowanej tablicy CloudA oraz powiadomieniom push;
Stopka