Korzyści dla władz uczelni


  1. Efektywne zarządzanie operacyjne i strategiczne wydziałem lub uczelnią za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego i w efekcie zmaksymalizowanie rentowności poszczególnych kierunków, specjalności lub jednostek uczelni.
  2. Rozbudowane narzędzie controllingu, w tym finansowego, dedykowane działalności edukacyjnej, umożliwiające stały monitoring dowolnej sfery działalności uczelni lub jednostki, generujące raporty i aktualizowane na bieżąco dane dotyczące m.in.:
  1. Bieżącej liczby kandydatów oraz studentów
  2. Dynamiki przyrostu liczby studentów
  3. Aktualnego salda wpłat i zaległości;
  4. Miesięcznych wpływów oraz wpływów prognozowanych;
  5. Miesięcznych kosztów oraz kosztów prognozowanych;
  6. Brakach w obsadzie, pensum, umowach itd

Dane są prezentowane w podziale na kierunki, specjalności, grupy językowe itd

Stopka