Korzyści dla władz uczelni


 1. Możliwość stałego monitoringu dowolnej sfery działalności uczelni lub jednostki;
 2. Dostęp do rozbudowanego narzędzia controllingu finansowego, sprofilowanego pod działalność edukacyjną, umożliwiającego stały dostęp do zawsze aktualnych danych i raportów dotyczących wszystkich sfer działalności uczelni, w tym m.in.:
  1. Bieżąca liczba kandydatów oraz studentów
  2. Dynamika przyrostu liczby studentów
  3. Aktualne saldo wpłat i zaległości;
  4. Raport miesięcznych wpływów oraz wpływy prognozowane;
  5. Raport miesięcznych kosztów oraz koszty prognozowane.
  Wszystkie dane są prezentowane w podziale na kierunki, specjalności, grupy językowe itd.
 3. Efektywne zarządzanie operacyjne i strategiczne uczelnią za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego i w efekcie zmaksymalizowanie rentowności poszczególnych kierunków, specjalności lub jednostek uczelni.
Stopka