Korzyści dla Działu IT


  1. Zarządzanie jednym, nowoczesnym, zintegrowanym systemem informatycznym zamiast kilkoma połączonymi ze sobą aplikacjami/systemami;
  2. Łatwa integracja systemu z dowolnymi zewnętrznymi systemami i aplikacjami
  3. Brak problemów z przenoszeniem danych pomiędzy aplikacjami tworzącymi oprogramowanie uczelni (m.in. gubienie danych, długi czas oczekiwania na przesył itp.)
Stopka