Opis funkcjonalności


Największa innowacja w systemie CloudA, dająca możliwość realizacji zajęć na odległość w pełni interaktywnej formie dzięki przekazowi wielu strumieni danych widocznych dla uczestników w osobnych oknach.

Osoba prowadząca ma może w trakcie zajęć używać jednocześnie wielu materiałów i pomocy dydaktycznych np.:

  • prezentacji
  • odtwarzacza filmów
  • tablicy multimedialnej
  • notatnika elektronicznego
  • przeglądarki internetowej itd.

W trakcie zajęć uczestnicy mogą kontaktować się z wykładowcą oraz innymi uczestnikami za pomocą czatu lub moduł komunikacji głosowej. Dzięki powyższym funkcjonalnościom system zapewnia pełną interakcję pomiędzy uczestnikami a prowadzącym.

Interaktywne zajęcia są na bieżąco archiwizowane w systemie, dzięki czemu studenci po zakończonych zajęciach mogą ponownie je odtwarzać dowolną ilość razy.

Moduł multitransmisji zajęć jest wykorzystywany w procesie dydaktycznym zarówno przez WSB-NLU jak i uczelnie partnerskie od przeszło 3 lat i, zarówno w opinii studentów jak i wykładowców, stanowi zupełnie nową jakość w edukacji na odległość i stanowi doskonałe uzupełnienie zajęć tradycyjnych.

Stopka