Opis funkcjonalności


Kompleksowe, nowoczesne zarządzanie studiami przez studenta poprzez rozbudowaną, spersonalizowaną tablicę CloudA, w tym m.in.:

  • Bieżące aktualności z życia uczelni
  • Powiadomienia o nowych zdarzeniach dydaktycznych
  • Sprawdzanie planów, harmonogramów, sylabusów, ocen, obecności itp.
  • Stały kontakt z wykładowcami i administracją uczelni
  • Elektroniczne składanie podań i wniosków
  • Wypełnianie i przesyłanie testów, zadań oraz ankiet
  • Możliwość uczestnictwa w interaktywnych zajęciach zdalnych i ich odtwarzania offline dowolną ilość razy
  • Zarządzanie płatnościami
  • Tworzenie i przesyłanie prac dyplomowych itd.

Dostęp za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego poprzez przeglądatkę lub aplikację mobilną CloudA

Stopka