Opis funkcjonalności


Kompleksowe, nowoczesne zarządzanie dydaktyką i działalnością badawczą przez kadrę naukowo-dydaktyczną uczelni poprzez rozbudowaną, spersonalizowaną tablicę CloudA, w tym m.in.:

 • Bieżące aktualności z życia uczelni;
 • Dostęp do planów studiów, harmonogramów, sylabusów, efektów kształcenia itp.;
 • Zarządzanie materiałami dydaktycznymi;
 • Tworzenie i ocena testów oraz zadań;
 • Dziennik obecności i dziennik ocen;
 • Tworzenie i przesyłanie protokołów;
 • Generowanie sylabusów na bazie KRK;
 • Ocena i recenzja prac dyplomowych;
 • Moduł projektów
 • Zarządzanie działalnością badawczą
 • Bieżący kontakt ze studentami;
 • Zarządzenia i regulaminy;
 • Składanie rachunków;
 • Rozliczanie delegacji;
 • Monitoring wykonania pensum;
 • Prowadzenie interaktywnych zajęć zdalnych z dowolnego miejsca itd.
Stopka