O uczelni


Misją WSB-NLU jest osiągnięcie unikalnej pozycji w Europie Środkowej poprzez tworzenie innowacyjnej, uniwersalnej, praktykującej organizacji akademickiej, prowadzącej obok działalności czysto edukacyjnej i naukowej także działalność aplikacyjną, konferencyjną, wydawniczą i doradczą w różnorodnych obszarach tematycznych. Organizacji nie tylko zdolnej sprostać wyzwaniom czasów współczesnych, ale i wyznaczającej standardy przyszłości

Strategia rozwoju WSB-NLU na lata 2017-2025


Pierwszym wyróżnikiem uczelni spośród innych polskich uczelni jest podejście do studenta, które najlepiej podsumowują słowa dr. Dariusza Woźniaka, Rektora WSB-NLU: „Synergia zachodząca między pokoleniem Z a uczelnią jest kwestią niezwykle istotną dla prawidłowego funkcjonowania obydwu stron. Pierwsza uczy się od drugiej, natomiast druga jest efektem dążenia do doskonałości tej pierwszej”.

Drugim wyróżnikiem WSB-NLU jest położenie maksymalnego nacisku na praktyczne aspekty kształcenia. Jest to możliwe dzięki kadrze dydaktycznej złożonej w większości z pracowników firm i instytucji z wielu branż, stałej współpracy z pracodawcami w zakresie patronatu nad kierunkami i prowadzenia zajęć oraz metodyce kształcenia opartej na warsztatach, studium przypadku oraz metodzie projektu.

Rektor WSB-NLU dr Dariusz Woźniak

Co nas wyróżnia


System Cloud Academy

Cloud Academy to nowoczesny, zintegrowany i kompleksowy system informatyczny, stworzony przez Centrum Badań i Programowania. 

CloudA służy nowoczesnemu zarządzaniu szkolnictwem wyższym i edukacją oraz innowacyjnemu kształceniu na odległość, dzięki rozbudowanej platformie e-learningowej. Dzięki wielostrumieniowemu przekazowi danych umożliwia ona realizację zajęć zdalnych z zapewnieniem pełnej interakcji pomiędzy uczestnikami a prowadzącym. Dowiedz się więcej

Centrum Badań i Programowania

Centrum Badan i Programowania to specjalna jednostka naszej uczelni, realizująca od wielu lat najbardziej ambitne projekty informatyczne, zarówno na potrzeby uczelni, jak i na zlecenie firm z kraju i zagranicy. 

Specjalizuje się w projektowaniu i programowaniu aplikacji internetowych, desktopowych oraz mobilnych. W skład CBiP wchodzą wysokiej klasy specjaliści dysponujący szerokim wachlarzem kompetencji. Flagowym projektem informatycznym CBiP jest system Cloud Academy. Dowiedz się więcej

Czasopismo JEMI

Czasopismo Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI) powstało w roku 2011 z inicjatywy pracownika WSB-NLU dr Anny Ujwary-Gil. Od 2012 czasopismo intensywnie się rozwija i umiędzynaradawia w ścisłej współpracy z Redaktorami Tematycznymi, Redaktorami Numerów oraz Radą Naukową. Specjalizacja tematyczna obejmuje przedsiębiorczość, zarządzanie i innowacje.  Dowiedz się więcej

Centrum Komercji i Biznesu

Centrum Komercji i Biznesu jest jednostką oferującą usługi w zakresie:

  • organizacji kursów, szkoleń, seminariów, konferencji,
  • wynajem infrastruktury 
  • doradztwa z zarządzania projektem (sprawozdawczość merytoryczna i finansowa, procedura wyboru wykonawców, kwalifikowalność kosztów, rekrutacja, monitoring i ewaluacja itd.),
  • ekspertyz biznesowych i audytów projektów

Centrum Rekreacji OLIMP

Bazując na wzorcach amerykańskich uczelni i college'ów stawiamy na wszechstronny rozwój - w tym także sport, zdrowie i dobre samopoczucie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Centrum Rekreacji WSB-NLU OLIMP - Siłownia, Fitness, Sauna, Tenis i wiele innych! Dowiedz się więcej

Dziecięcy Uniwersytet I-go wieku

Dziecięcy Uniwersytet I-go wieku WSB-NLU jest rozszerzeniem projektu Sądecka Akademia Dziecięca (SAD) realizowanego przez Fundację Młodzież-Edukacja-Przyszłość i Wyższą Szkołę Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu we współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami, polegający na zabawie dzieci w studiowanie! Celem projektu jest rozbudzanie aktywności poznawczej, popularyzacja wiedzy i utrzymanie ciekawości świata u dzieci w wieku 6–12 lat z terenu Sądecczyzny poprzez udział dzieci w interaktywnych wykładach w WSB-NLU. Dowiedz się więcej

Instytut Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej

Mając na uwadze potrzeby wynikające z problemów współczesnego świata powołaliśmy Instytut Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej. Celem działania Instytutu jest upowszechnianie wiedzy specjalistycznej z zakresu psychologii, psychiatrii, prawa, w tym w szczególności kryminologii, pedagogiki oraz logopedii; wspomaganie nauczycieli, rodziców i opiekunów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej; inicjowanie, realizowanie i wspieranie nowoczesnych działań profilaktycznych zapobiegających patologiom społecznym. Dowiedz się więcej

Repozytorium WSB-NLU

Repozytorium Instytucjonalne WSB-NLU gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników WSB-NLU z dziedzin reprezentowanych na uczelni, materiały dydaktyczne oraz prace dyplomowe studentów uczelni. Jest to platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe oraz integrująca uczelnię z innymi systemami informacji naukowej.  Dowiedz się więcej.

Nagroda im. Marcina Bielskiego

Kapituła Nagrody Naukowej im. profesora doktora habilitowanego Marcina Bielskiego działająca w WSB-NLU od 2003 roku przyznaje nagrody w kategoriach:

  • artykuły naukowe
  • monografie
  • podręczniki

Dzień otwarty? Kiedy chcesz!


Decyzja o wyborze właściwej Uczelni jest jedną z najważniejszych w życiu każdego człowieka. Powinna być podjęta w pełni świadomie i z najwyższą starannością. W związku z tym postanowiliśmy zbojkotować dni otwarte wyższych Uczelni - nie organizujemy wyreżyserowanych i sztucznych kampanii mających wyłącznie jeden cel - zmanipulowanie kandydata.


Podstawowym założeniem WSB-NLU są drzwi zawsze otwarte. Nie musimy specjalnie się przygotowywać na przybycie kandydatów, gdyż u nas wysoka jakość w każdym obszarze jest powszechnie obowiązującym standardem. Dlatego, jeśli rozważasz studia w WSB-NLU, przyjedź do nas kiedy chcesz. 

Wybierz dogodny dla siebie termin i zobacz Uczelnię, taką jaka jest na co dzień - abyś mógł sprawdzić, drogi Kandydacie, w jakich warunkach możesz studiować. Pójdziemy razem na dowolnie wybrany wykład, zobaczysz kampus, spotkasz się z wykładowcami, być może poznasz również osobiście swojego przyszłego Rektora:)


Umów się na Twój dzień otwarty: tel. +48 18 44 99 101 e-mail: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl 

Stopka