O uczelni


Misją WSB-NLU jest osiągnięcie unikalnej pozycji w Europie Środkowej poprzez tworzenie innowacyjnej, uniwersalnej, praktykującej organizacji akademickiej, prowadzącej obok działalności czysto edukacyjnej i naukowej także działalność aplikacyjną, konferencyjną, wydawniczą i doradczą w różnorodnych obszarach tematycznych. Organizacji nie tylko zdolnej sprostać wyzwaniom czasów współczesnych, ale i wyznaczającej standardy przyszłości

Strategia rozwoju WSB-NLU na lata 2017-2025


Pierwszym wyróżnikiem uczelni spośród innych polskich uczelni jest podejście do studenta, które najlepiej podsumowują słowa dr. Dariusza Woźniaka, Rektora WSB-NLU: „Synergia zachodząca między pokoleniem Z a uczelnią jest kwestią niezwykle istotną dla prawidłowego funkcjonowania obydwu stron. Pierwsza uczy się od drugiej, natomiast druga jest efektem dążenia do doskonałości tej pierwszej”.

Drugim wyróżnikiem WSB-NLU jest położenie maksymalnego nacisku na praktyczne aspekty kształcenia. Jest to możliwe dzięki kadrze dydaktycznej złożonej w większości z pracowników firm i instytucji z wielu branż, stałej współpracy z pracodawcami w zakresie patronatu nad kierunkami i prowadzenia zajęć oraz metodyce kształcenia opartej na warsztatach, studium przypadku oraz metodzie projektu.

Rektor WSB-NLU dr Dariusz Woźniak

 

Co nas wyróżnia


System Cloud Academy

 

Cloud Academy™  to nowoczesny, zintegrowany i kompleksowy system informatyczny, stworzony przez Centrum Badań i Programowania. CloudA służy nowoczesnemu zarządzaniu szkolnictwem wyższym i edukacją oraz innowacyjnemu kształceniu na odległość, dzięki rozbudowanej platformie e-learningowej. Dzięki wielostrumieniowemu przekazowi danych umożliwia ona realizację zajęć zdalnych z zapewnieniem pełnej interakcji pomiędzy uczestnikami a prowadzącym. Dowiedz się więcej.

Centrum Badań i Programowania

Centrum Badan i Programowania to specjalna jednostka naszej uczelni, realizująca od wielu lat najbardziej ambitne projekty informatyczne, zarówno na potrzeby uczelni, jak i na zlecenie firm z kraju i zagranicy. 

Specjalizuje się w projektowaniu i programowaniu aplikacji internetowych, desktopowych oraz mobilnych. W skład CBiP wchodzą wysokiej klasy specjaliści dysponujący szerokim wachlarzem kompetencji. Flagowym projektem informatycznym CBiP jest system Cloud Academy

Centrum Komercji i Biznesu

Centrum Komercji i Biznesu jest jednostką oferującą usługi w zakresie:

  • organizacji kursów, szkoleń, seminariów, konferencji,
  • wynajem infrastruktury 
  • doradztwa z zarządzania projektem (sprawozdawczość merytoryczna i finansowa, procedura wyboru wykonawców, kwalifikowalność kosztów, rekrutacja, monitoring i ewaluacja itd.),
  • ekspertyz biznesowych i audytów projektów

Centrum Rekreacji OLIMP

Bazując na wzorcach amerykańskich uczelni i college'ów stawiamy na wszechstronny rozwój - w tym także sport, zdrowie i dobre samopoczucie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Centrum Rekreacji WSB-NLU OLIMP - Siłownia, Fitness, Sauna, Tenis i wiele innych! Dowiedz się więcej

Dziecięcy Uniwersytet I-go wieku

Dziecięcy Uniwersytet I-go wieku WSB-NLU jest rozszerzeniem projektu Sądecka Akademia Dziecięca (SAD) realizowanego przez Fundację Młodzież-Edukacja-Przyszłość i Wyższą Szkołę Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu we współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami, polegający na zabawie dzieci w studiowanie! Celem projektu jest rozbudzanie aktywności poznawczej, popularyzacja wiedzy i utrzymanie ciekawości świata u dzieci w wieku 6–12 lat z terenu Sądecczyzny poprzez udział dzieci w interaktywnych wykładach w WSB-NLU. Dowiedz się więcej

Instytut Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej

Mając na uwadze potrzeby wynikające z problemów współczesnego świata powołaliśmy Instytut Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej. Celem działania Instytutu jest upowszechnianie wiedzy specjalistycznej z zakresu psychologii, psychiatrii, prawa, w tym w szczególności kryminologii, pedagogiki oraz logopedii; wspomaganie nauczycieli, rodziców i opiekunów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej; inicjowanie, realizowanie i wspieranie nowoczesnych działań profilaktycznych zapobiegających patologiom społecznym. Dowiedz się więcej

Dzień otwarty? Kiedy chcesz!


Decyzja o wyborze właściwej Uczelni jest jedną z najważniejszych w życiu każdego człowieka. Powinna być podjęta w pełni świadomie i z najwyższą starannością. W związku z tym postanowiliśmy zbojkotować dni otwarte wyższych Uczelni - nie organizujemy wyreżyserowanych i sztucznych kampanii mających wyłącznie jeden cel - zmanipulowanie kandydata.


Podstawowym założeniem WSB-NLU są drzwi zawsze otwarte. Nie musimy specjalnie się przygotowywać na przybycie kandydatów, gdyż u nas wysoka jakość w każdym obszarze jest powszechnie obowiązującym standardem. Dlatego, jeśli rozważasz studia w WSB-NLU, przyjedź do nas kiedy chcesz. 

Wybierz dogodny dla siebie termin i zobacz Uczelnię, taką jaka jest na co dzień - abyś mógł sprawdzić, drogi Kandydacie, w jakich warunkach możesz studiować. Pójdziemy razem na dowolnie wybrany wykład, zobaczysz kampus, spotkasz się z wykładowcami, być może poznasz również osobiście swojego przyszłego Rektora:)


Umów się na Twój dzień otwarty: tel. +48 18 44 99 101 / 102 / 103 lub poprzez e-mail: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl 

Stopka