Opis funkcjonalności


Nowoczesna, kompleksowa obsługa procesu dydaktycznego przez administrację uczelni, w tym m.in.

• Kartoteka studenta;

• Moduł rekrutacji;

• Tworzenie planów i zarządzanie przedmiotami;

• Tworzenie i zarządzanie harmonogramami zajęć;

• Generowanie druków studenckich, w tym suplementów i dyplomów;

• Elektroniczna obiegówka;

• Ewaluacja jakości kształcenia;

• Rozliczanie działań dydaktycznych wykładowców;

• Publikacja ogłoszeń, zarządzeń i regulaminów;

• Eksport danych do systemu POLON i ORPD;

• Eksport prac do programu antyplagiatowego;

• Generowanie 150 rodzajów dokumentów;

• Elektroniczny obieg dokumentów;

• Zarządzanie zamkami elektronicznymi;

• Tworzenie wydarzeń itd.

Stopka