Słowo prezydenta WSB-NLU


"Główną misją WSB-NLU jest i będzie kształcenie studentów. I to w jak najpełniejszym wymiarze. Wspólnie ze studentami stworzyliśmy atmosferę uczelni nachylonej w ich stronę, uczelni ułatwiającej rozwijanie indywidualnych talentów, dostrzegającej w każdym studencie to, co w nim najlepsze. Atmosfera życia studenckiego, relacje z kadrą dydaktyczną i przywiązanie Absolwentów do uczelni stało się istotnym wyróżnikiem WSB-NLU. Tradycyjne uniwersytety przedstawiają się poprzez sylwetki swoich uczonych i dorobek naukowy. My również mamy czym pochwalić się w tym zakresie – dysponujemy znakomitą i zaangażowaną kadrą dydaktyczną i naukową. Jednak w centrum zainteresowania naszej Uczelni od zawsze był i pozostaje student, dlatego wolimy przedstawiać się poprzez sylwetki naszych absolwentów."

 

Dr Krzysztof Pawłowski, Prezydent WSB-NLU

SOWA


Szanowni Państwo,

zwracając uwagę na bezpieczeństwo Państwa danych oraz unowocześnienie systemu przekazywania informacji zgodnie z koncepcją SOWA opracowujemy nowy system do współdzielenia komunikatów.

Sieć zgodnie z zapowiedzią Pana Rektora dr Dariusz Woźniaka, prof. WSB-NLU, pojawi się do końca roku akademickiego 2022/23.

Stopka