Centrum Innowatyki

Czym jest Centrum Innowatyki WSB-NLU?

Centrum Innowatyki WSB-NLU to jednostka badawczo-szkoleniowa, działająca w strukturach Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu.

Centrum prowadzi badania w obszarze związanym z biznesem i zarządzania. Ponadto, Centrum oferuje szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorstw, wspierając w ten sposób rozwój polskiej gospodarki. Celem tych działań jest stworzenie innowacyjnych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy efektywności i jakości pracy przedsiębiorstw.

Popularyzacja i upowszechnianie wiedzy z zakresu innowacji i nowoczesnych technologii: Centrum Innowatyki WSB-NLU organizuje konferencje, seminaria i szkolenia związane z tematyką innowacji.

Jednostki współpracujące z Centrum Innowatyki

Centrum Innowatyki WSB-NLU współpracuje z innymi jednostkami badawczymi działającymi w strukturach Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University, w tym z Centrum Badań i Komercjalizacji WSB-NLU oraz Centrum Badań i Programowania WSB-NLU.

Centrum Badań i Komercjalizacji WSB-NLU zajmuje się zarządzaniem projektami badawczymi oraz ich komercjalizacją. Działania te obejmują m.in. doradztwo w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań, pozyskiwanie funduszy na projekty badawcze oraz transfer technologii.

Centrum Badań i Programowania WSB-NLU z kolei zajmuje się badaniami w obszarze programowania, sztucznej inteligencji, data science oraz cyberbezpieczeństwa.

Kontakt

Koordynator Centrum Innowatyki WSB-NLU
dr Michał Jasieński, prof. WSB-NLU

Formularz przeznaczony jest dla kadry dydaktycznej
Przesuń w prawo aby wysłać