Studia podyplomowe - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej)


Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej) to studia podyplomowe, które uczą, w jaki sposób zajmować się edukacją oraz rehabilitacją osób z niepełnosprawnością intelektualną. Celem naszego kierunku jest wykształcenie specjalistów, którzy znajdą zatrudnienie we wszystkich typach szkół i placówkach oświatowych.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela/wychowawcy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 Czesne za cały tok studiów wynosi 3 200 zł.

Wariant ratalny -  rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 320 zł/m-c. Warto pamiętać również o tym, że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jednorazowa opłata dodatkowa - opłata rekrutacyjna - wynosi 85 zł.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

INTERAKTYWNE STUDIA PRZEZ INTERNET - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

Informujemy, że Rekrutacja LATO22 trwa do 15 stycznia 2022, lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc.

 Osoby zainteresowane podjęciem kształcenia proszone są o kontakt z Działem Rektutacji i Marketingu:

18 44 99 101 – Michał Kapała

18 44 99 102 – Hanna Hrechyshkina

18 44 99 103 – Natalia Gut

Kryteria przyjęcia


W celu przyjęcia na studia podyplomowe z obszaru pedagogiki specjalnej niezbędne jest spełnienie następujących kryteriów:

   1. Posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
   2. Posiadanie kwalifikacji zgodnie z poniższymi wariantami:*
   3. a) osoby, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalne
   lub
    b) osoby, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

*W przypadku braku posiadania kwalifikacji do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć oferujemy studia podyplomowe z zakresu Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela, na które w przypadku podjęcia studiów na drugim kierunku przysługuje zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza 50% zniżki.

Program studiów podyplomowych


W trakcie toku studiów podyplomowych będziesz brać udział w takich zajęciach jak:

 • Dydaktyka specjalna;
 • Narzędzia informatyki;
 • Oligofrenopedagogika;
 • Psychologia kliniczna;
 • Psychologia wychowawcza;
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej;
 • Diagnoza funkcjonalna i metodyka konstruowania programów terapeutycznych;
 • Kulturowe i społeczne aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych;
 • Metodyka pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Podstawy prawne funkcjonowania osób niepełnosprawnych;
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • Psychologia rewalidacji.

Nasi studenci są również zobowiązani do odbycia praktyk pedagogicznych. Program studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotów lub prowadzenia zajęć jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450)

Gdzie odbywają się zajęcia?


Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną to niestacjonarne studia podyplomowe, które są w pełni interaktywne. W WSB-NLU prowadzimy najbardziej innowacyjne zajęcia w Polsce, na podstawie systemu Cloud Academy™ (ColudA™). To program stworzono w całości przez Centrum Badań i Programowania WSB-NLU i pozwala na przeprowadzanie zajęć online.

System CloudA™ wykorzystywany jest m.in. do multitransmisji zajęć. Dodatkowo daje stały dostęp do informacji dotyczących uczelni, pozwala kompleksowo zarządzać tokiem studiów. Cloud Academy™ to także możliwość uczestnictwa w zajęciach w pełni interaktywnych – z dowolnego miejsca w kraju i na świecie, możesz zdobywać wiedzę przydatną w zarządzaniu przedsiębiorstwem turystycznym.

Jak długo trwają studia podyplomowe?

Studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną trwają 3 semestry i kończą się praktykami pedagogicznymi oraz uzyskaniem dyplomu Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University.

Jak wygląda rekrutacja na studia podyplomowe w WSB-NLU?

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe w WSB-NLU, należy wziąć udział w rekrutacji elektronicznej. Przyjęcie na zajęcia odbywa się na podstawie kolejności złożenia podań. Kandydaci są przyjmowani na studiaEdukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, o ile pozostały na nich wolne miejsca.

DOŁĄCZ DO NAS

Jakie kompetencje w zakresie Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną?


Po ukończeniu studiów podyplomowych nasi absolwenci wiedzą, w jaki sposób należy skutecznie opiekować się, wychowywać oraz edukować osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Mają poszerzoną wiedzę na temat postaci, przyczyn oraz uwarunkowań zaburzonych zachowań człowieka. Absolwenci kierunku umieją rozpoznawać objawy poszczególnych zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania.

Osoby, które ukończyły kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, mogą podjąć pracę edukacyjną, wychowawczą, terapeutyczną i rewalidacyjną. Kształcenie na studiach podyplomowych daje przygotowanie do prowadzenia zajęć w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-rewalidacyjnych.

DYPLOM

Opis wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz zasady jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania - szczegóły TUTAJ

Projekt graficzny ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH wraz z opisem zabezpieczeń - ZOBACZ

Stopka