Studia podyplomowe - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej)


Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej) to studia podyplomowe, które uczą, w jaki sposób zajmować się edukacją oraz rehabilitacją osób z niepełnosprawnością intelektualną. Celem naszego kierunku jest wykształcenie specjalistów, którzy znajdą zatrudnienie we wszystkich typach szkół i placówkach oświatowych.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela/wychowawcy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia przez Internet

Czesne za studia: 2 900 zł.

Studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną spełniają warunki Ustawy w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela >> ZOBACZ

Kwalifikację na studiach podyplomowych z zakresu EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ, mogą uzyskać osoby posiadające wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pedagoga oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne.

 

Dołącz do nas

Dla kogo studia na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną?


Studia podyplomowe na kierunkuEdukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąj kierowane są przede wszystkim do nauczycieli i pedagogów, którzy chcą zyskać uprawnienia do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków humanistycznych, szczególnie z obszaru pedagogiki, socjologii, psychologii, którzy do tej pory nie uzyskali specjalnego przygotowania oligofrenopedagogicznego i nie mają odpowiednich kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.

Co musisz wiedzieć o studiach Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną?

Celem studiów w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University jest wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela lubwychowawcy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Program studiów podyplomowych


W trakcie toku studiów podyplomowych będziesz brać udział w takich zajęciach jak:

 • Dydaktyka specjalna;
 • Narzędzia informatyki;
 • Oligofrenopedagogika;
 • Psychologia kliniczna;
 • Psychologia wychowawcza;
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej;
 • Diagnoza funkcjonalna i metodyka konstruowania programów terapeutycznych;
 • Kulturowe i społeczne aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych;
 • Metodyka pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Podstawy prawne funkcjonowania osób niepełnosprawnych;
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • Psychologia rewalidacji.

Nasi studenci są również zobowiązani do odbycia praktyk pedagogicznych. Program studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotów lub prowadzenia zajęć jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450)

Gdzie odbywają się zajęcia?


Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej to niestacjonarne studia podyplomowe, które są w pełni interaktywne. W WSB-NLU prowadzimy najbardziej innowacyjne zajęcia w Polsce, na podstawie systemu Cloud Academy (ColudA). To program stworzono w całości przez Centrum Badań i Programowania WSB-NLU i pozwala na przeprowadzanie zajęć online.

System CloudA wykorzystywany jest m.in. do multitransmisji zajęć. Dodatkowo daje stały dostęp do informacji dotyczących uczelni, pozwala kompleksowo zarządzać tokiem studiów. Cloud Academy to także możliwość uczestnictwa w zajęciach w pełni interaktywnych – z dowolnego miejsca w kraju i na świecie, możesz zdobywać wiedzę przydatną w zarządzaniu przedsiębiorstwem turystycznym.

Jak długo trwają studia podyplomowe?

Studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną trwają 3 semestry i kończą się praktykami pedagogicznymi oraz uzyskaniem dyplomu Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University.

Ile kosztują studia Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną?

Studia podyplomowe to kierunek płatny, którego czesne wynosi 2 900 zł. Istnieje możliwość rozłożenia płatności za Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną na 10 rat po 290 zł/msc. Dodatkowo do kosztów kierunku należy dodać 85 zł opłaty rekrutacyjnej oraz 30 zł – standardowa opłata za dyplom.

Jak wygląda rekrutacja na studia podyplomowe w WSB-NLU?

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe w WSB N-LU, należy wziąć udział w rekrutacji elektronicznej. Przyjęcie na zajęcia odbywa się na podstawie kolejności złożenia podań. Kandydaci są przyjmowani na studiaEdukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, o ile pozostały na nich wolne miejsca. Dodatkowo opłata rekrutacyjna za studia wynosi 85 zł.

Dołacz do nas

Jakie kompetencje w zakresie Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną?


Po ukończeniu studiów podyplomowych nasi absolwenci wiedzą, w jaki sposób należy skutecznie opiekować się, wychowywać oraz edukować osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Mają poszerzoną wiedzę na temat postaci, przyczyn oraz uwarunkowań zaburzonych zachowań człowieka. Absolwenci kierunku umieją rozpoznawać objawy poszczególnych zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania.

Osoby, które ukończyły kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, mogą podjąć pracę edukacyjną, wychowawczą, terapeutyczną i rewalidacyjną. Kształcenie na studiach podyplomowych daje przygotowanie do prowadzenia zajęć w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-rewalidacyjnych.

Stopka