Studia podyplomowe - Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu


Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu potrzebują specjalnego podejścia, które zapewni im odpowiednie wsparcie w edukacji. Studia podyplomowe na Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University mają charakter kwalifikacyjny, a ich ukończenie uprawniania do wykonywania zawodu nauczyciela.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z nowoczesną formą terapii i wsparcia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, kryteriami i metodami diagnostycznymi oraz najnowszymi tendencjami w terapii. Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu.

 Czesne za cały tok studiów wynosi 3 200 zł.

Wariant ratalny -  rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 320 zł/m-c. Warto pamiętać również o tym, że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jednorazowa opłata dodatkowa - opłata rekrutacyjna - wynosi 85 zł.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

INTERAKTYWNE STUDIA PRZEZ INTERNET - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

Informujemy, że Rekrutacja LATO22 trwa do 15 stycznia 2022, lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc.

 Osoby zainteresowane podjęciem kształcenia proszone są o kontakt z Działem Rektutacji i Marketingu:

18 44 99 101 – Michał Kapała

18 44 99 102 – Hanna Hrechyshkina

18 44 99 103 – Natalia Gut

Kryteria przyjęcia


W celu przyjęcia na studia podyplomowe z obszaru pedagogiki specjalnej niezbędne jest spełnienie następujących kryteriów:

   1. Posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
   2. Posiadanie kwalifikacji zgodnie z poniższymi wariantami:*
   3. a) osoby, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalne
   lub
    b) osoby, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

*W przypadku braku posiadania kwalifikacji do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć oferujemy studia podyplomowe z zakresu Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela, na które w przypadku podjęcia studiów na drugim kierunku przysługuje zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza 50% zniżki.

Program studiów podyplomowych


Głównym celem studiów Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest zapoznanie słuchaczy z nowoczesną formą terapii i wsparcia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, kryteriami i metodami diagnostycznymi oraz najnowszymi tendencjami w terapii.

W trakcie toku studiów nasi studenci będą brać udział w przedmiotach, które nauczą ich m.in. metod wspomagania rozwoju dziecka i terapii autyzmu, organizacji i specyfiki kształcenia uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, pedeutologii z deontologią, umiejętności stymulacji zmysłów i integracji sensoryczno-motorycznej.

 

Gdzie odbywają się zajęcia Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?


Chcesz zapisać się na studia Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum? Tak jak większość zajęć w naszej Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University, tak również i ten kierunek prowadzony jest w 100% zdalnie w ramach metody RealTime Online. Wszystkie zajęcia prowadzone są poprzez system Cloud Academy.

Dzięki modułowi multitransmisji zajęć za pomocą innowacyjnej platformy, studenci mają możliwość interaktywnego uczestnictwa w wykładach i ćwiczeniach odbywających się w czasie rzeczywistym. Dodatkową zaletą takiego toku studiów jest możliwość odtwarzania offline przeprowadzonych już zajęć. Dzięki temu, ze studiów podyplomowych może korzystać każdy, niezależnie od miejsca pobytu. Multitransmisja oraz platforma Cloud Academy to także okazja do wielopłaszczyznowej komunikacji z wykładowcami, administracją wyższej szkoły oraz innymi studentami.

Jak długo trwają studia podyplomowe?

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu to studia niestacjonarne, które są w pełni interaktywne i prowadzone przez internet. Czas ich trwania to 3 semestry.

Jak wygląda rekrutacja na studia podyplomowe?

Aby przystąpić do studiów w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University, należy wcześniej wziąć udział w otwartej rekrutacji, która odbywa się przez internet. Przyjęcie w poczet studentów odbywa się na podstawie kolejności złożenia podań. Kandydaci są przyjmowani na kierunek, o ile pozostały na nim wolne miejsca. Warunkiem przyjęcia na studia jest również złożenie oświadczenia, które potwierdza posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Jakie dokumenty są wymagane?

 • Wydrukowane i podpisane podanie dostępne na naszej stronie;
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • 1 kolorowe zdjęcie (o wymiarach: 3,5 cm x 4,5 cm);
 • Oświadczenie studenta WSB-NLU;
 • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

DOŁĄCZ DO NAS

Jakie kompetencje zyskują absolwenci kierunku Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?


Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University umożliwiają zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie pracy edukacyjnej i terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu. Nasi absolwenci są przygotowani do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Wiedzą, jak rozpoznać nawet wczesne symptomy spektrum autyzmu.

Absolwenci studiów podyplomowych mogą prowadzić m.in. zajęcia rewalidacyjne oraz terapeutyczne w szkołach i ośrodkach, w których przebywają dzieci ze spektrum autystycznym. Dodatkową zaletą jest konieczność odbycia praktyk zawodowych, czyli realnego sprawdzenia nabytych kompetencji zawodowych w warunkach pracy z dziećmi i młodzieżą.

DYPLOM

Opis wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz zasady jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania - szczegóły TUTAJ

Projekt graficzny ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH wraz z opisem zabezpieczeń - ZOBACZ

Praca z dziećmi ze spektrum autyzmu – jak do niej podejść?


Autyzm jest często nazywany zaburzeniem ze spektrum autyzmu lub stanem ze spektrum autyzmu. Im więcej wiemy na temat zaburzeń, tym lepiej jesteśmy przygotowani na spotkanie czy pracę z dziećmi. To także cenna rada dla rodziców – jeśli właśnie dowiedziałeś się lub podejrzewasz, że Twoje dziecko może cierpieć na zaburzenia ze spektrum autyzmu, zyskaj jak największą wiedzę na ten temat. Większa świadomość, informacje o opcjach terapii, sposobach pracy z dzieckiem z pewnością będą bardzo przydatne. My natomiast podpowiadamy, jak odpowiednio podejść do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, by odnieść obopólny sukces!

Czym jest autyzm?

Zaburzenia ze spektrum autyzmu to zaburzenia rozwojowe, które wpływają m.in. na to, w jaki sposób dzieci lub osoby dorosłe wchodzą w interakcje z innymi i komunikują się z otoczeniem. Dzieci ze spektrum autyzmu mogą wykazywać objawy już we wczesnym wieku. Niestety, autyzm nie jest czymś, z czego dziecko po prostu „wyrasta”. Istnieje wiele metod terapeutycznych, które pomagają dzieciom zdobywać nowe umiejętności i pozwalają przezwyciężać wyzwania. Warto nieustannie pracować z dzieckiem, by uzyskiwać jak najlepsze efekty w przyszłości.

Jakie zachowania lub trudności mogą być symptomem autyzmu?

Dzieci, które cierpią na zaburzenia ze spektrum autyzmu mają problemy z kontaktami z innymi ludźmi, z trudnością nawiązują kontakt wzrokowy, bardzo często są zamknięte w sobie. Często nie chcą rozmawiać nawet z członkami rodziny. Jeśli jednak mają temat, który naprawdę je pasjonuje – mogą o nim mówić długo i bardzo otwarcie.

Jakie zachowania mogą być objawami autyzmu?

 • Problemy z używaniem lub rozumieniem języka: dzieci z autyzmem mogą nie rozumieć sarkazmu, wyrażeń, mowy ciała czy innych aspektów mimicznych.
 • Trudności w przyjmowaniu bodźców sensorycznych w zwykły sposób – dla dzieci ze spektrum autyzmu suszarka czy odkurzacz mogą być zbyt głośne, światło za jasne, a zapachy zbyt intensywne.
 • Dzieci potrzebują określonej rutyny – jeśli coś zaburza ich ustaloną codzienność stają się sfrustrowane, niekiedy agresywne.
 • Trudności w pracy bądź w uczestnictwie w zajęciach, bez wyraźnego zakończenia pracy.
 • Trudności w przechodzi z jednej czynności do drugiej.
 • Nieumiejętność produktywnej zabawy, jeśli dziecko nie otrzyma jasnych wskazówek lub instrukcji.

Jak pracować z dziećmi ze spektrum autyzmu?

Praca z dziećmi ze spektrum autyzmu nie należy do najprostszych, ale czas i duża doza cierpliwości sprawiają, że naprawdę warto! Odkrycie swoistego „klucza” do dziecka może spowodować, że otworzy się, problemy z komunikacją ulegną złagodzeniu, a maluch z większą swobodą zacznie się uczyć. Warto jednak zawsze pamiętać, że to, co działa na jednych, nie zawsze sprawdzi się też w innym przypadku!

Strategie behawioralne, które pomagają dzieciom z autyzmem

W jaki sposób można pracować z dziećmi ze spektrum autyzmu? Przygotowaliśmy zestawienie kilku wypróbowanych strategii behawioralnych, które warto spróbować. Mogą być stosowane zarówno przez rodziców, opiekunów, jak i terapeutów pracujących w szkołach, warunkach klinicznych czy salach lekcyjnych.

Nigdy nie mów za dużo

Dzieciom z autyzmem trudno jest pojąć długie ciągi instrukcji słownych. Postaraj się, żeby zdania były proste. Unikaj długich instrukcji słownych i dziel zadania i instrukcje na jasno określone kroki. Poczekaj, aż dziecko wykona pierwszy krok, zanim przejdziesz do następnego. Tym, którzy potrafią czytać, najbardziej pomocne jest jasne zapisanie tego, co należy zrobić. Wyjaśnienie sekwencji obrazkami, które można naśladować, może być również pomocne dla uczniów, którzy nie potrafią czytać.

Korzystaj z zainteresowań dziecka

Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu często silnie interesują się jednym przedmiotem. Wykorzystaj go do nauki! Maluch kocha dinozaury? Niech staną się dla niego motywacją – przeczytajcie książkę o dinozaurach, rozwiązujcie problemy matematyczne z dinozaurami, zachęcaj dziecko do akceptacji nowych doznań właśnie przy pomocy tego, co kocha.

Uważaj na dźwięki

Głośne dźwięki mogą być drażniące i wręcz bolesne dla niektórych osób z autyzmem. Dla dzieci problematyczne są dzwonki, systemy nagłaśniające, a nawet krzesła szurające o podłogę. Określ, jaki dźwięk przeszkadza dziecku, postaraj się go zniwelować i odkrywaj efekty.

Zawsze informuj dziecko, co będzie robić dalej

Dzieci ze spektrum autyzmu muszą być informowane o tym, ile czasu pozostało im do skończenia czegoś, co będą robić następnie. Potrzebują przypomnień, wspomagaczy, np. w formie zegarów czy klepsydry. W ten sposób łatwiej im zrozumieć i zwizualizować czas. Dzieci, które mają trudności ze zrozumieniem języka, mogą lepiej reagować na obrazki przedstawiające im, czego się oczekuje, niż na wskazówki słowne.

Skąd zdobyć wiedzę odnośnie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?

Chcesz rozwijać swoje umiejętności lub podjąć pracę z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu? Zostań specjalistą w dziedzinie edukacji i terapii. Postaw na studia podyplomowe na Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University, które mają charakter kwalifikacyjny, a ich ukończenie uprawniania do wykonywania zawodu zgodnie z przepisami MEN.

Skorzystanie ze studiów podyplomowych poprawi twoją reputację oraz wiarygodność zawodową. Zyskasz większą szansę na awans zawodowy, zdobędziesz niezbędne do pomocy dzieciom kwalifikacje. Zostań nauczycielem, który wprowadza do edukacji elementy terapii, w tym terapii mowy i języka, czy terapii zajęciowej, która pomaga poprawiać wyniki dzieci z autyzmem.

Stopka