Zapisz się i zajmij swoje miejsce już dziś! Rekrutacja na semestr już otwarta! 

PROCES REKRUTACJI

Studia podyplomowe
z zakresu Pedagogiki:

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Etyka

Etyka dla nauczycieli

Poziom:

Studia podyplomowe

Czas trwania:

3 semestry

Czesne za cały tok studiów:

3 650 zł


Studia podyplomowe online realizowane są w 100% zdalnie*

*z wyjątkiem studiów pedagogicznych, które wymagają odbycia praktyk akademickich stacjonarnie, szkoły psychoterapii oraz psychologii transportu. 

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę i zyskać nowe kwalifikacje w zakresie nauczania etyki w szkołach podstawowych, liceach i technikach?

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę i zyskać nowe kwalifikacje w zakresie Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Etyka?

Zyskaj odpowiednie przygotowanie, dzięki studiom podyplomowym w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu.

Ten kierunek podyplomowy został stworzony z myślą o osobach, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne, ale chcą dodatkowo zyskać uprawnienia pozwalające na nauczanie etyki. Co warto wiedzieć o tych studia podyplomowych?

Etyka dla nauczycieli - dla kogo to dobry kierunek?

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Etyka - dla kogo to dobry kierunek?

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Etyka to studia podyplomowe, które powstały w związku z potrzebą dokształcania pedagogów. Obecnie na rynku pracy istnieje identyfikowany niedobór wykwalifikowanych nauczycieli etyki, a szkoły mają obecnie obowiązek organizowania lekcji poświęconych religii oraz zagadnieniom etycznym.

Studia podyplomowe na kierunku Etyka dla nauczycieli są adresowane do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne. To szansa, by zyskać kwalifikacje, które są niezbędne do nauczania kolejnego przedmiotu.

Co trzeba wiedzieć o studiach podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Etyka?

Studia podyplomowe na WSB-NLU na kierunku Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Etyka to opcja, która pozwala zyskać niezbędne przygotowanie merytoryczne, a także metodyczne do prowadzenia zajęć z zakresu etyki (w zależności od poziomu wcześniej ukończonych studiów), tak na poziomie klas IV-VIII szkoły podstawowej, jak i w liceach/technikach.

Program kierunku podyplomowego Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Etyka jest zgodny z przepisami prawa i uwzględnia wszystkie wymagania, które określone są w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tekst jednolity zgodnie z obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 kwietnia 2021r. Dz.U. 2021 poz. 890).

Kryterium przyjęcia:

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, gdzie: Kształcenie na studiach podyplomowych przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela może być prowadzone w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzenia kolejnych zajęć dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym odpowiednio podstawy programowej przedmiotu nauczania lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć, posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.

Program studiów podyplomowych Etyka dla nauczycieli

Program studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Etyka

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Etyka posiadają starannie opracowany program zajęć. Profil kształcenia ma charakter praktyczny, a dodatkowo zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów i praktyków. To doskonała opcja dla wszystkich osób, które chcą zwiększyć swoje umiejętności oraz podnieść kwalifikacje zawodowe.

W jakich zajęciach będą uczestniczyć słuchacze Etyki? Podczas trzech semestrów studiów podyplomowych, słuchacze WSB-NLU dowiedzą się m.in. czym jest etyka, jakie jest jej miejsce w filozofii, na jakie problemy świata należy przygotować dzieci i młodzież, na czym polega myślenie krytyczne i kreatywne, a także jak uczyć tego przedmiotu. Program wieńczą zawodowe praktyki pedagogiczne. Po zakończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSB-NLU w zakresie Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Etyka.

Szanowni Państwo, program studiów jest dostosowany do aktualnego rynku pracy, dlatego pojedyncze kursy mogą ulec zmianie w całości toku dydaktycznego.  

Jakie kompetencje zyskują absolwenci kierunku Etyka dla nauczycieli?

Jakie kompetencje zyskują absolwenci kierunku Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Etyka?

Absolwenci Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu, po ukończeniu studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Etyka posiadają kwalifikacje niezbędne do nauczania etyki zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Pozwala to zwiększyć szansę na zatrudnienie w placówkach oświatowych.

Dodatkowo słuchacze Etyki dla nauczycieli zdobywają kwalifikacje oraz przygotowanie merytoryczne do prowadzenia również innych zajęć edukacyjnych. Po ukończeniu kierunku zyskuje się wiedzę z zakresu filozofii oraz etyki, posługują się terminologią specjalistyczną, a także znają i rozumieją wszelkie zasady analiz i interpretacji etycznych. Wybór studiów podyplomowych na naszej uczelni to także okazja, by zyskać kompetencje komunikacyjne (także cyfrowe) i społeczne.

WSB-NLU znajduje się w TOP10 najchętniej wybieranych Uczelni niepublicznych w Polsce!*

nasi studenci zasiadają w radach nadzorczych

Gdzie odbywają się zajęcia?

Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online. Nasze studia dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Zajęcia są w pełni interaktywne i prowadzone poprzez system Cloud Academy - platformę stworzoną bezpośrednio przez zespół Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University.

Największą zaletą systemu jest moduł multitransmisji, który daje możliwość pełnego kształcenia na odległość. Oznacza to, że możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. Zajęcia odbywają się w przy wykorzystaniu technologii RealTime online w trzech formach zjazdów – wykładowym, ćwiczeniowym i zaliczeniowym.

Wykładowy

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online), same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań.

RealTime Online
Ćwiczeniowy oraz praktyki

Ćwiczenia są realizowane online w zakresie dopuszczonym przez standardy kształcenia przygotowujące do zawodu nauczyciela- uczestnictwo jest obowiązkowe dla wszystkich słuchaczy.

Praktyki są realizowane tylko w formie tradycyjnej.

RealTime Online
Zaliczeniowy

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

RealTime Online

Jak długo trwają studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Etyka?

Interaktywne studia podyplomowe Etyka dla nauczycieli to kierunek niestacjonarny, odbywający się w formacie RealTime Online. Czas trwania studiów wynosi:

  • 3 semestry

Koszt studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Etyka

Czesne za cały tok studiów wynosi 3 650 zł.

Wariant ratalny -  rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 365 zł/m-c. Warto pamiętać również o tym, że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jednorazowa opłata dodatkowa - opłata rekrutacyjna - wynosi 85 zł.

Jak wygląda świadectwo ukończenia studiów podyplomowych?

Opis wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz zasady jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania.

Projekt graficzny ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH wraz z opisem zabezpieczeń.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Posiadamy prestiżowy certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.
Certyfikat gwarantuje najwyższy standard jakości usług zapewnianych przez profesjonalną kadrę dydaktyczną oraz konkurencyjne rozwiązania technologiczne stosowane w procesie kształcenia.

MSUES 2.0

MSUES 2.0
Znak jakości MSUES otrzymują instytucje szkoleniowe dbające o najwyższą jakość oferowanych przez siebie szkoleń zgodnych z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Wpis do rejestru szkoleniowego

Wpis do rejestru szkoleniowego
Otrzymaliśmy wpis do rejestru szkoleniowego o numerze: 2.12/00126/2022 upoważniającym do realizowania szkoleń dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy finansowanych za pomocą środków publicznych. W celu uzyskania informacji o możliwości dofinansowania edukacji skontaktuj się z Urzędem Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

Pytania i odpowiedzi

Jak wygląda rejestracja internetowa na studia?
Jakie dokumenty muszę złożyć, by zostać studentem WSB-NLU?
Ile wynosi opłata rekrutacyjna w WSB-NLU?
W jaki sposób mogę uzyskać informację o przyjęciu na studia?
W jaki sposób mogę ubiegać się o przyjęcie do akademika?
W jaki sposób mogę się zapisać na studia?
W jakiej formie złożyć dokumenty czy muszę przesłać je pocztą?
Jak wygląda studiowanie online? Czy na część zjazdów należy zjawić się na uczelni?
Chcę studiować dwie specjalności jednocześnie, jak to zrobić?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Przejdź do FAQ

Chcesz wiedzieć więcej o tym kierunku studiów?

Wyślij do nas wiadomość online!

Przesuń w prawo aby wysłać

Nie jesteś jeszcze zdecydowany?

Sprawdź naszą pozostałą ofertę i dodatkowe możliwości!

Wzbogać swoją wiedzę dodatkowymi kursami online z zakresu Psychologia.

Sprawdź naszą ofertę studiów magisterskich jednolitych z zakresu Psychologia.

Sprawdź wydarzenia oraz projekty społecznej naszej Uczelni. Poznaj władze i sylwetki absolwentów.

Poznaj lepiej nasz Campus i Studentów. Sprawdź formy studiowania i możliwe stypendia.

Studia podyplomowe Dołącz do nas

Jak wygląda rekrutacja na studia podyplomowe w WSB-NLU?

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe w WSB-NLU, należy wziąć udział w rekrutacji elektronicznej. Przyjęcie na zajęcia odbywa się na podstawie kolejności złożenia podań. Kandydaci są przyjmowani na studia, o ile pozostały na nich wolne miejsca.

W chwili obecnej możliwość rekrutacji na poszczególne kierunki istnieje wyłącznie w ramach limitu wolnych miejsc. Prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji i Marketingu:

+48 18 44 99 190

Zadzwoń do nas:

+48 18 44 99 100

lub podaj nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą w dogodnym dla Ciebie momencie.

Wybierz dogodną porę:

Wyślij formularz, a zadzwonimy do Ciebie!
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.