Studia podyplomowe
z zakresu Zarządzania:

Executive Master of Business Administration

Executive Master of Business Administration

Poziom:

Studia podyplomowe

Czas trwania:

2 semestry

Czesne za cały tok studiów:

15 000 zł


Chcesz rozwinąć skrzydła i wiedzieć jeszcze więcej? Czujesz, że to dobry moment, by poszerzyć swoje kompetencje?

Chcesz rozwinąć skrzydła i wiedzieć jeszcze więcej? Czujesz, że to dobry moment, by poszerzyć swoje kompetencje?

Doskonale trafiłeś. Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University zaprasza wszystkich zainteresowanych na studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (EMBA). To absolutnie elitarny i prestiżowy kierunek, który dostarcza ogromną wiedzę oraz umiejętności. Dlaczego warto go wybrać?

Executive MBA - dla kogo to odpowiedni kierunek?

Executive MBA - dla kogo to odpowiedni kierunek?

Executive MBA to studia podyplomowe, które są skierowane do osób, które na co dzień mają już styczność ze środowiskami menadżerskimi i kierowniczymi. W przeciwieństwie do klasycznego programu Master of Business Administration ten jest stworzony z myślą o doświadczonych, już wykwalifikowanych pracownikach.

Executive Master of Business Administration (EMBA) jest przeznaczony dla kadry kierowniczej i menedżerów wyższego szczebla. To świetny kierunek dla osób, które jednocześnie chcą kontynuować pracę w pełnym wymiarze godzin. Duże doświadczenie zawodowe i wiedza biznesowa są pomocne w osiągnięciu sukcesu w programie EMBA na najwyższym poziomie.

Kryteria wejścia:  minimum 5 lat stażu pracy na stanowisku kierowniczym lub wymagającym podejmowania decyzji biznesowych (do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć  oświadczenie plus zaświadczenie o zatrudnieniu/odpis z CEiDG).
 

Co warto wiedzieć o studiach podyplomowych Executive Master of Business Administation?

Studia Executive MBA są przeznaczone dla osób, które posiadają doświadczenie w zakresie zarządzania biznesem. Jednocześnie warunkiem przystąpienia na studia podyplomowe na WSB-NLU jest posiadanie przynajmniej statusu licencjata.

Co warto wiedzieć? Ukończenie studiów podyplomowych MBA spełnia wymogi dotyczące kandydatów na członka organu nadzorczego określone w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Program studiów podyplomowych Executive MBA

Program studiów podyplomowych Executive MBA

Executive Master of Business Administration to studia skierowane do osób, które mają zróżnicowane doświadczenie zawodowe, a jednocześnie chcą poszerzać swoją wiedzę biznesową. Executive MBA posiada program zajęć, który pozwala wzmocnić specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności.

Na zakończenie studiów podyplomowych, w Nowym Sączu zorganizowany zostanie fakultatywny Networking (nocleg, kolacja i śniadanie).


Szanowni Państwo, program studiów jest dostosowany do aktualnego rynku pracy, dlatego pojedyncze kursy mogą ulec zmianie w całości toku dydaktycznego.

Jakie kompetencje zyskują absolwenci kierunku Executive MBA?

Jakie kompetencje zyskują absolwenci kierunku Executive MBA?

Ukończenie programu Executive MBA pomoże Ci zyskać większe wpływy w Twojej firmie, podejmować skuteczniejsze decyzje i przejmować więcej obowiązków oraz ról przywódczych. Czy wiesz, że według badań Absolwenci, którzy ukończyli studia podyplomowe Executive MBA często zaraz po nich zyskują awans. Ich kompetencje oraz umiejętności przywódcze doskonale przekładają się na szansę na lepszą pracę.

Jakie kompetencje zyskasz po ukończeniu studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration? Dowiesz się, w jaki sposób wykorzystywać swoje nowe perspektywy zawodowe w organizacji. Zyskasz najnowocześniejsze techniki zarządzania, które z powodzeniem możesz przełożyć na codzienną pracę. Dodatkowo twoje kompetencje zwiększą się na tyle, że bez trudu znajdziesz zatrudnienie w dużych korporacjach, jak i średnich firmach. Otworzy się przed Tobą także ścieżka do otwarcia własnego przedsiębiorstwa lub startupu.

60% naszych absolwentów
zasiada w radach nadzorczych

nasi studenci zasiadają w radach nadzorczych

Gdzie odbywają się zajęcia?

Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online. Nasze studia dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Zajęcia są w pełni interaktywne i prowadzone poprzez system Cloud Academy - platformę stworzoną bezpośrednio przez zespół Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University.

Największą zaletą systemu jest moduł multitransmisji, który daje możliwość pełnego kształcenia na odległość. Oznacza to, że możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. Zajęcia odbywają się w przy wykorzystaniu technologii RealTime online w trzech formach zjazdów – wykładowym, ćwiczeniowym i zaliczeniowym.

Wykładowy

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online), same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań.

RealTime Online
Ćwiczeniowy

100% online - uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Słuchaczy.

RealTime Online
Zaliczeniowy

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

RealTime Online

Jak długo trwają studia podyplomowe Executive Master of Business Administation?

Executive MBA to studia podyplomowe, których czas trwania na WSB-NLU wynosi dwa semestry.

Koszt studiów podyplomowych Executive Master of Business Administation

Czesne za cały tok studiów wynosi 15 000 zł.

W cenie Networking (nocleg, kolacja i śniadanie).

Wariant ratalny -  rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 1500 zł/m-c. Warto pamiętać również o tym, że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jednorazowa opłata dodatkowa - opłata rekrutacyjna - wynosi 85 zł.

Jak wygląda świadectwo ukończenia studiów podyplomowych?

Opis wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz zasady jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania.

Projekt graficzny ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH wraz z opisem zabezpieczeń.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Posiadamy prestiżowy certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.
Certyfikat gwarantuje najwyższy standard jakości usług zapewnianych przez profesjonalną kadrę dydaktyczną oraz konkurencyjne rozwiązania technologiczne stosowane w procesie kształcenia.

MSUES 2.0

MSUES 2.0
Znak jakości MSUES otrzymują instytucje szkoleniowe dbające o najwyższą jakość oferowanych przez siebie szkoleń zgodnych z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Wpis do rejestru szkoleniowego

Wpis do rejestru szkoleniowego
Otrzymaliśmy wpis do rejestru szkoleniowego o numerze: 2.12/00126/2022 upoważniającym do realizowania szkoleń dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy finansowanych za pomocą środków publicznych. W celu uzyskania informacji o możliwości dofinansowania edukacji skontaktuj się z Urzędem Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

Oferta studiów podyplomowych na WSB-NLU w Katowicach

Studia podyplomowe na WSB-NLU w Katowicach to okazja, by zyskać wiedzę od najlepszych praktyków z danej dziedziny. To także sposobność, by rozwijać swoje umiejętności, a jednocześnie także poszerzać horyzonty. Niezależnie od tego, czy planujesz wrócić do czynnej pracy zawodowej, szukasz nowych wyzwań lub chcesz podnieść swoje kwalifikacje - studia podyplomowe oferowane przez Wyższą Szkołę Biznesu - National Louis University Ci w tym pomogą.

Poznaj całą ofertę studiów podyplomowych na WSB-NLU w Katowicach.

Pytania i odpowiedzi

Jak wygląda rejestracja internetowa na studia?
Jakie dokumenty muszę złożyć, by zostać studentem WSB-NLU?
Ile wynosi opłata rekrutacyjna w WSB-NLU?
W jaki sposób mogę uzyskać informację o przyjęciu na studia?
W jaki sposób mogę ubiegać się o przyjęcie do akademika?
W jaki sposób mogę się zapisać na studia?
W jakiej formie złożyć dokumenty czy muszę przesłać je pocztą?
Jak wygląda studiowanie online? Czy na część zjazdów należy zjawić się na uczelni?
Chcę studiować dwie specjalności jednocześnie, jak to zrobić?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Przejdź do FAQ
Studia podyplomowe Dołącz do nas

Jak wygląda rekrutacja na studia podyplomowe w WSB-NLU?

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe w WSB-NLU, należy wziąć udział w rekrutacji elektronicznej. Przyjęcie na zajęcia odbywa się na podstawie kolejności złożenia podań. Kandydaci są przyjmowani na studia, o ile pozostały na nich wolne miejsca.

W chwili obecnej możliwość rekrutacji na poszczególne kierunki istnieje wyłącznie w ramach limitu wolnych miejsc. Prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji i Marketingu:

+48 18 44 99 190

Warunki zasiadania w radach nadzorczych – co trzeba wiedzieć?

Praca w radzie nadzorczej spółek, zwłaszcza tych z udziałem Skarbu Państwa to marzenie niejednej osoby. Przede wszystkim to niezwykle cenne doświadczenie, które świetnie wygląda w CV, ale również dochodowy punkt w karierze. Nie ma, co ukrywać – liczne kontrowersje, które związane są z zasiadaniem w radach nadzorczych powodują, że nie każdy chce decydować się na taką pracę. Jakie są warunki związane z zasiadaniem w radach nadzorczych? Co trzeba wiedzieć przed podjęciem takiej funkcji?

Czy każdy może zasiadać w radzie nadzorczej?

Głównym obowiązkiem rady nadzorczej spółki jest prowadzenie nadzoru nad działalnością organizacji. Ważne jest czuwanie nad każdym aspektem spółki, odpowiednie wykształcenie oraz przejście przez specjalny egzamin.

Co to oznacza? Nie każdy może zasiadać w radzie nadzorczej – sprecyzowane są dokładne wymogi wobec osoby wskazywanej jako kandydat na członka organu nadzorczego w spółce z udziałem Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259), jednym z wymogów, jakie powinien spełniać kandydat na członka rady nadzorczej w spółce z udziałem Skarbu Państwa jest:

 • posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą, uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 • posiadanie co najmniej 5-letni ego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek.

Ważne jest również, by osoba, która chce zostać członkiem organu nadzorczego nie mogła pozostawać w stosunku pracy ze spółką, posiadać akcji.

Jakie wymogi musi spełniać kandydat do zasiadania w radzie nadzorczej?

1 stycznia 2017 r. w życie weszła nowa ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy ją wprowadzające. Spowodowało to zmiany w zasadach nadzoru Rady Ministrów nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa. Na jej podstawie wynika, że każdy kandydat powinien spełniać przynajmniej jeden z wymogów:

 • posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
 • posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
 • ukończyć studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),
 • posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
 • posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
 • posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
 • posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
 • posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.),
 • posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji 2 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181 oraz z 2020 r. poz. 284),
 • złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów,
 • złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.

Nie jesteś jeszcze zdecydowany?

Sprawdź naszą pozostałą ofertę i dodatkowe możliwości!

Wzbogać swoją wiedzę dodatkowymi kursami online z zakresu Zarządzania.

Sprawdź naszą ofertę studiów I i II stopnia z zakresu Zarządzania.

Sprawdź wydarzenia oraz projekty społecznej naszej Uczelni. Poznaj władze i sylwetki absolwentów.

Poznaj lepiej nasz Campus i Studentów. Sprawdź formy studiowania i możliwe stypendia.