Najczęściej zadawane pytania o bibliotekę

FAQ

Czy można korzystać z bazy IBUK Libra przez telefon?

Z bazy można korzystać za pomocą dowolnego urządzenia: komputera, smartphona, tableta, laptopa z dostępem do internetu (niezbędna aktualna wersja przeglądarki).

Nie działa PIN kod do IBUK Libra, BIBLIO

Prosimy o kontakt  z biblioteką  pod adresem mailowym biblioteka@wsb-nlu.edu.pl

Projekty w IBUK - jak aktywować - jak korzystać?

Tryb „PROJEKTY” przeznaczony jest dla osób, które piszą artykuł naukowy, pracę dyplomową lub monografię z wykorzystaniem zbiorów IBUKA Libry.

EMIS - nie ma loginu

dostęp do bazy dostęp poprzez Wirtualne Laboratorium ze strony www Biblioteki. Klikamy w prawym górnym rogu „CLIENT LOG IN” lub po zmianie języka na polski: „LOGIN KLIENTA”.

Zajęta książka w IBUK Libra

Po wyświetleniu takiego komunikatu - proszę poczekać, gdyż wszystkie dostępy w danej chwili są wykorzystane.

Wypożyczona książka w BIBLIO

Proszę zaczekać na zwrot książki (termin zwrotu wypożyczonej książki – do 7 dni) lub skorzystać z opcji: „Powiadom o dostępności”.

Czy mogę zalogować się do Repozytorium WSB-NLU?

Nie. Opcja logowania jest przeznaczona jedynie dla administratora celem dodawania nowych publikacji. Dla użytkownika dostęp do pełnych tekstów jest otwarty (za wyjątkiem zbioru „Prace dyplomowe”, gdzie jedynie w kolekcji „Prace dyplomowe wyróżnione” są dostępne pełne teksty).

Gdzie znajdę testy psychologiczne?

Jeśli jesteś studentem psychologii testy znajdziesz po zalogowaniu do CloudA w zakładce „Biblioteka”, na dole strony.

Jak otrzymać kartę biblioteczną?

Studenci I roku otrzymują legitymację, która automatycznie jest kartą biblioteczną uprawniającą do wypożyczania książek (po zapisaniu się do biblioteki).

Czy osoby spoza uczelni mogą korzystać z biblioteki?

Osoby spoza uczelni mogą korzystać ze zbiorów biblioteki po uzyskaniu karty bibliotecznej oraz uiszczeniu jednorazowej kaucji.

Czy absolwenci WSB-NLU mogą korzystać z biblioteki?

Absolwenci mogą korzystać ze zbiorów biblioteki na miejscu, po uzyskaniu karty bibliotecznej. Z wypożyczalni można korzystać po uiszczeniu jednorazowej kaucji.

Co należy zrobić, aby skorzystać ze zbiorów na miejscu w Czytelni?

Należy okazać kartę biblioteczną.

Jak przedłużyć termin zwrotu książki?

Książkę można prolongować na 2 sposoby: Odwiedzić Wypożyczalnię i poprosić pracownika o prolongowanie książki lub skorzystać z Katalogu Elektronicznego, z działu "Informacje o czytelniku" wybrać "Prolongaty". Tam będą widoczne książki, które można prolongować.

Czy mogę korzystać z własnego laptopa w Bibliotece?

Tak, pod warunkiem, że wcześniej autoryzujesz swojego laptopa w Centrum Komputerowym.

Jeśli potrzebujesz polskich artykułów z takich tematów jak:

prywatyzacja, tworzenie rynku kapitałowego, bankowość, system podatkowy, small business, sytuacja społeczno-gospodarcza Polski, integracja gospodarcza i polityczna Europy Skorzystaj z bazy BazEkon, CEON Biblioteka Nauki Informacje lub innych, dostęp:
Bazy danych on-line

Adres, który powinieneś znać: Katalog Elektroniczny Biblioteki - OPAC:

http://orion.wsb-nlu.edu.pl

Szukasz danych bibliograficznych książki?

Sprawdź w:

Katalogu OPAC
Bibliotece Narodowej
Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich - KaRo

Szukasz artykułów w języku angielskim z zakresu biznesu?

Przeszukaj nasze Bazy danych on-line

Informacje o dostępie do elektronicznych baz danych:

Bazy danych on-line

Szukasz publikacji wydanych przez WSB-NLU lub pełnych tekstów wyróżnionych prac dyplomowych naszych studentów?

Zajrzyj do naszego repozytorium: Repozytorium WSB-NLU.