Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
  Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
  Informacje dla nowych studentów
  Rekrutacja
  Specjalności na studiach
  Harmonogram zajęć studenckich
  Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni
  Legitymacja studencka
  Niezaliczenie przedmiotów

  Aby zmienić promotora, należy złożyć podanie w systemie CloudA i po otrzymaniu decyzji uiścić opłatę. W przypadku zmiany promotora opłata ta wynosi 300 zł przy każdorazowej zmianie. Jeżeli konieczność zmiany promotora wynika z przyczyn niezależnych od studenta, wówczas Kanclerz uczelni może podjąć decyzję o obniżeniu lub zniesieniu opłaty.

  Dołącz do nas!
  Dołącz do nas! Zapisz się online.

  Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!