Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
  Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
  Informacje dla nowych studentów
  Rekrutacja
  Specjalności na studiach
  Harmonogram zajęć studenckich
  Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni
  Legitymacja studencka
  Niezaliczenie przedmiotów

  Nostryfikacja to procedura uznania przez Kuratorium Oświaty świadectwa maturalnego uzyskanego na uczelni w innym kraju.

  Więcej informacji na temat wymaganych dokumentów można znaleźć pod linkiem: https://kuratorium.krakow.pl/recognition-of-certificate-issued-abroad/

  Warunkiem uzyskania legitymacji studenckiej jest złożenie kompletu dokumentów podlegających nostryfikacji.

  Od momentu przyjazdu na uczelnię studenci mają 4 miesiące na nostryfikację.

  *Nostryfikacja jest wymagana tylko dla studentów na poziomie licencjackim i inżynierskim.

   

  Dołącz do nas!
  Dołącz do nas! Zapisz się online.

  Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!