Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
  Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
  Informacje dla nowych studentów
  Rekrutacja
  Specjalności na studiach
  Harmonogram zajęć studenckich
  Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni
  Legitymacja studencka
  Niezaliczenie przedmiotów

  Studia Master of Business Administration są studiami niestacjonarnymi.

  Wszystkie studia niestacjonarne w języku angielskim w ramach programu Master of Business Administration w WSB-NLU oparte są na formule RealTime Online. Co to oznacza? Nasze wykłady i zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym i pozwalają na pełną interakcję między wykładowcą a studentem.

  Master of Business Administration w języku angielskim to studia non-degree, które kończą się przyznaniem świadectwa studiów podyplomowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, absolwenci Master of Business Administration in English otrzymują świadectwo, który pozwala im być rozważanym na stanowiska w radach nadzorczych spółek publicznych i zagranicznych.

  Master of Business Administration w języku angielskim to możliwość zdobycia elitarnego wykształcenia w języku angielskim. Dzięki temu zwiększysz swoje kompetencje menedżerskie, a także znajomość języka obcego.

  Dołącz do nas!
  Dołącz do nas! Zapisz się online.

  Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!