Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
  Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
  Informacje dla nowych studentów
  Rekrutacja
  Specjalności na studiach
  Harmonogram zajęć studenckich
  Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni
  Legitymacja studencka
  Niezaliczenie przedmiotów

  Nie, do złożenia wniosku o stypendium nie jest konieczne rozliczenie roku akademickiego. Ważne jest jednak, aby osoba ubiegająca się o stypendium posiadała status studenta. Wpis na następny rok akademicki jest natomiast przesłanką konieczną uprawniającą do pobierania stypendium.

  Dołącz do nas!
  Dołącz do nas! Zapisz się online.

  Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!