Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
  Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
  Informacje dla nowych studentów
  Rekrutacja
  Specjalności na studiach
  Harmonogram zajęć studenckich
  Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni
  Legitymacja studencka
  Niezaliczenie przedmiotów

  Nie. Opcja logowania jest przeznaczona jedynie dla administratora celem dodawania kolejnych publikacji. Dla użytkownika dostęp do pełnych tekstów jest otwarty (za wyjątkiem zbioru „Prace dyplomowe”, gdzie jedynie w kolekcji „Prace dyplomowe wyróżnione” są dostępne pełne teksty).

  Dołącz do nas!
  Dołącz do nas! Zapisz się online.

  Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!