Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
  Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
  Informacje dla nowych studentów
  Rekrutacja
  Specjalności na studiach
  Harmonogram zajęć studenckich
  Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni
  Legitymacja studencka
  Niezaliczenie przedmiotów

  Tak, pobieranie stypendium socjalnego nie wyklucza możliwości ubiegania się o przyznanie zapomogi, gdyż ta przyznawana jest studentowi z przyczyn losowych, gdy jego sytuacja materialna uległa przejściowemu pogorszeniu, zazwyczaj wskutek nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń. Stypendium socjalne przyznawane jest natomiast, gdy sytuacja materialna studenta jest trudna z powodu osiągania niskiego dochodu przez studenta i członków jego rodziny.

  Dołącz do nas!
  Dołącz do nas! Zapisz się online.

  Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!