Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
  Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
  Informacje dla nowych studentów
  Rekrutacja
  Specjalności na studiach
  Harmonogram zajęć studenckich
  Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni
  Legitymacja studencka
  Niezaliczenie przedmiotów

  Zgodnie z Regulaminem Opłat punkt I ppkt 4 za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu na konto WSB-NLU. Po tym terminie naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie wynikające z każdego dzień zwłoki. Wpłaty dokonywane, np. w dniu 10. danego miesiąca po południu, wpływają na konto w kolejnym dniu roboczym, czyli najszybciej to 11. dzień miesiąca. Data wymagalności, jaką jest 10. dzień miesiąca, nie jest datą zapłaty tylko dniem, na którym środki powinny być na koncie WSB-NLU.

  Dołącz do nas!
  Dołącz do nas! Zapisz się online.

  Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!