Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
  Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
  Informacje dla nowych studentów
  Rekrutacja
  Specjalności na studiach
  Harmonogram zajęć studenckich
  Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni
  Legitymacja studencka
  Niezaliczenie przedmiotów

  Miejsce odbywania praktyki zawodowej jest uzależnione od kierunku studiów. Co to znaczy?

  Na kierunku Zarządzanie i Informatyka Studenci mogą odbywać praktykę w organizacjach zapewnionych przez Uczelnię, w miejscach zaproponowanych przez Studentów (na zasadach określonych w Regulaminie praktyk zawodowych) lub starać się o uwzględnienie doświadczenia zawodowego w miejsce praktyk (na zasadach określonych w Regulaminie praktyk zawodowych).

  Dodatkowo na kierunku Psychologia warunkiem koniecznym, jaki spełniać musi instytucja przyjmująca studenta na praktykę jest zatrudnienie lub współpraca tej instytucji z dyplomowanym psychologiem, który sprawować będzie merytoryczną opiekę nad studentem odbywającym praktykę. Taka osoba musi być również wskazana jako opiekun praktyki zawodowej.

  Studenci kierunku Psychologia mają pełną dowolność w wyborze miejsca odbywania praktyki. Proponujemy:

  • szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
  • przedszkola
  • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
  • Powiatowe Centra Pomocy rodzinie lub Ośrodki Pomocy społecznej, Ośrodki Adopcyjne
  • Prywatne oraz państwowe gabinety psychologiczne
  • Szpitale, w tym oddziały opieki psychiatrycznej
  • Fundacje i Stowarzyszenia
  • Hospicja, Ośrodki Rehabilitacji Neurologicznej
  • Firmy szkoleniowe
  • Warsztaty terapii Zajęciowej oraz Stowarzyszenia działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
  Dołącz do nas!
  Dołącz do nas! Zapisz się online.

  Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!