Rekrutacja otwarta do 25 września! Zapisz się i zajmij swoje miejsce już dziś!

Aplikuj online
Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
  Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
  Informacje dla nowych studentów
  Rekrutacja
  Specjalności na studiach
  Harmonogram zajęć studenckich
  Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni
  Legitymacja studencka
  Niezaliczenie przedmiotów

  W przypadku studiów podyplomowych studenci mają obowiązek uczestniczyć w praktykach zawodowych, w zakresie określonym w ramach toku nauczania.

  Jak wygląda praktykę pedagogiczna na studiach podyplomowych w zakresie:

  • 1. Przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela - należy zrealizować w niżej wymienionych placówkach:
   • 120 godzin praktyk w zakresie przygotowania dydaktycznego: placówki systemu oświaty udzielające wsparcia uczniom, rodzicom, opiekunom i nauczycielom, np. przedszkola i szkoły podstawowe lub placówki oświatowo-wychowawcze oraz szkoły ponadpodstawowe
   • 30 godzin praktyk w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym niepubliczne.
  • 2. Przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) – należy zrealizować, niżej wymienionych placówkach:
   • 90 godzin praktyk w zakresie przygotowania dydaktycznego: placówki systemu oświaty udzielające wsparcia uczniom, rodzicom, opiekunom i nauczycielom, np. przedszkola i szkoły podstawowe lub placówki oświatowo-wychowawcze oraz szkoły ponadpodstawowe
  • 3. Przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej (w dziedzinie niepełnosprawności, której dotyczą studia: oligofrenopedagogika, tyflopedagogika) praktykę należy zrealizować w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych,- tj. w następujących typach szkół spośród niżej wymienionych:
   • przedszkole ogólnodostępne - w oddziałach integracyjnych, w oddziałach specjalnych;
   • przedszkole integracyjne, przedszkole specjalne;
   • szkoła podstawowa ogólnodostępna w oddziałach: integracyjnych, terapeutycznych, specjalnych;
   • szkoła podstawowa specjalna;
   • gimnazjum specjalne, szkoła ponadgimnazjalna specjalna;
   • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy;
   • specjalny ośrodek wychowawczy;
   • szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością adekwatną do zakresu studiów podyplomowych, które słuchacz podjął lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
   • ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością adekwatną do zakresu studiów podyplomowych, które słuchacz podjął lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
   • poradnia psychologiczno-pedagogiczna;
   • świetlicach terapeutycznych.
  Dołącz do nas!
  Dołącz do nas! Zapisz się online.

  Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!

  Zadzwoń do nas:

  +48 18 44 99 100

  lub podaj nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą w dogodnym dla Ciebie momencie.

  Wybierz dogodną porę:

  Wyślij formularz, a zadzwonimy do Ciebie!
  Preferencje plików cookie
  Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.
  Preferencje plików cookie
  Wykorzystanie plików cookie

  Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.

  Więcej informacji

  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.