Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
  Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
  Informacje dla nowych studentów
  Rekrutacja
  Specjalności na studiach
  Harmonogram zajęć studenckich
  Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni
  Legitymacja studencka
  Niezaliczenie przedmiotów

  Liczba godzin jest uzależniona od studiowanego kierunku, a także dotychczasowego doświadczenia studenta. Informację o liczbie godzin praktyk można znaleźć na platformie CloudA™, w zakładce Plan studiów.

  Okres trwania studenckich praktyk zawodowych wynosi:

  •  dla studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich: 6 miesięcy, w wymiarze nie mniejszym niż 900 godzin i 30 punktów ECTS,
  •  dla studiów II stopnia: 3 miesiące, w wymiarze nie mniejszym niż 450 godzin i 15 punktów ECTS.

  Studenci przyjęci przed rekrutacją na semestr letni zobowiązani są do zrealizowania 360 godzin praktyk zawodowych.

  Słuchacze studiów podyplomowych obowiązują praktyki pedagogiczne w wymiarze:

  • 150 godzin dla słuchaczy studiów podyplomowych dających przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz dydaktyczne absolwentom studiów posiadających merytoryczne przygotowanie do nauczania przedmiotu/prowadzenia zajęć;
  • 90 godzin słuchaczy uzyskujących kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu/ prowadzenia zajęć.
  • 180 godzin dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie przygotowania w dziedzinie pedagogiki specjalnej dla osób, które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela;
  Organizacja praktyki zawodowej - krótki przewodnik
  Dołącz do nas!
  Dołącz do nas! Zapisz się online.

  Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!