Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
  Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
  Informacje dla nowych studentów
  Rekrutacja
  Specjalności na studiach
  Harmonogram zajęć studenckich
  Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni
  Legitymacja studencka
  Niezaliczenie przedmiotów

  Zgodnie z Regulaminem studiów WSB-NLU, Student może nie zaliczyć trzech przedmiotów w roku i jednocześnie otrzymać promocję na kolejny rok akademicki. Jeżeli Student nie zaliczy więcej niż 3 przedmioty to konieczne jest złożenie podania w CloudA™ „o warunkową promocję”.

  Dołącz do nas!
  Dołącz do nas! Zapisz się online.

  Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!