Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
  Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
  Informacje dla nowych studentów
  Rekrutacja
  Specjalności na studiach
  Harmonogram zajęć studenckich
  Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni

  Różnice programowe realizowane są na podstawie decyzji Dziekana. Kursy wskazane w ramach decyzji „do realizacji” są dopisywane w semestrach, na których są realizowane dane przedmioty na niższych rocznikach. Nie realizujemy wszystkich różnic programowych w jednym semestrze. Pracownicy Działu Obsługi Dydaktyki czuwają nad wykonaniem decyzji i dopisują kursy z różnic programowych w odpowiednich semestrach.

  Legitymacja studencka
  Niezaliczenie przedmiotów
  Dołącz do nas!
  Dołącz do nas! Zapisz się online.

  Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!